Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chain Reaction [by definition, C1] [C1]
   (Lee Kopman 1975)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodné formace generalized 1/4 Tag.

Very Centers udělají Pass Thru s těmi Outside, na které se přímo koukají. Koncoví z vlny uprostřed udělají venkem Counter Rotate 1/4 Centers of each side Hinge; Center 4 Star 1/4, Outsides Trade; Ti, co se potkají, udělají Cast Off 3/4, mezitím ostatní move up (Phantom Hourglass Circulate).

Končí v Parallel Lines|Waves.

Poznámky:
  • Ti, co dělají Pass Thru, by si na sebe měli ukázat před tím, než se pohnou. Outsides, co nedělají Pass Thru, se nesmí pohnout dokud se vedle nich neobjeví jeden z původních Very Centers. Pokud se pohnete dříve v očekávání Hinge, dostanete sebe (stejně jako ostatní) mimo určenou pozici.
  • Buďte opatrní a každou část Chain Reaction tancujte přesně, protože Hinge může být jak Mini-Wave, tak z Couple; venkovní Trade může být z Mini-Wave nebo z Couple; Star může být normální nebo facing; finální Cast Off 3/4 může být Arm Turn nebo 'Push' Cast. Nechvátejte, pro úspěšné provedení figury je důležitá spolupráce všech.

před
Chain Reaction
 
     
po
Those Facing Pass Thru, koncoví ze středové Line Counter Rotate 1/4
  po
Centers na každé straně Hinge
 po
Centers Star 1/4 jako Outsides Trade
 po
Ti, co se potkají Cast Off 3/4, ostatní move up
(hotovo)
před
Chain Reaction
 
     
po
Those Facing Pass Thru, koncoví ze středové Line Counter Rotate 1/4
  po
Centers na každé straně Hinge
 po
Centers Star 1/4 jako Outsides Trade
 po
Ti, co se potkají Cast Off 3/4, ostatní move up
(hotovo)
Ze symetrických výchozích formací končí Chain Reaction (Star 1/4 or Star 3/4) vždy v Parallel Lines. Nikdy nekončí v Parallelogram. V Parallelogram občas končí Chain Reaction, Star 1/2.

V níže uvedené tabulce je osm možných symetrických výchozích formací a k nim odpovídající koncové formace.

Výchozí formace Koncová formace Koncová formace
Centers Outsides (po Star 1/4 nebo 3/4) (po Star 1/2)
R-H Wave Couple R-H Waves R-H Waves
L-H Wave Couple L-H Waves L-H Waves
R-H Wave R-H Mini-Wave L-H 2FL Parallelogram 3 & 1 Lines
L-H Wave L-H Mini-Wave L-H Waves L-H Waves
R-H 2FL Couple 3 & 1 Lines 3 & 1 Lines
L-H 2FL Couple 3 & 1 Lines 3 & 1 Lines
R-H 2FL L-H Mini-Wave 3 & 1 Lines 3 & 1 Lines
L-H 2FL R-H Mini-Wave 3 & 1 Lines Parallelogram R-H Waves

CALLERLAB definition for Chain Reaction (C1)
CALLERLAB definition for Chain Reaction

Choreography for Chain Reaction [by definition, C1]

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/chain_reaction_c1.php?language=czech&level=master
29-May-2024 07:12:12
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL