Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Chain Reaction [A1]
   (Lee Kopman 1975)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Endast från en 1/4 Tag formation (på A1 och A2).

 1. Very Centers och Outside dansaren de tittar direkt på gör en  Pass Thru medan End på Center Line Counter Rotate 1/4 (går framåt i en båge och ändrar sin ansiktsriktning 90°, en kvartscirkel runt utsidan av formationen.);
 2. Centers på varje sida Hinge;
 3. Center 4 Star 1/4 medan Outsides Trade;
 4. De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

En 1/4 Tag formation slutar i Parallel Waves.

 
före
Chain Reaction
  efter
de som tittar på varandra Pass Thru
medan End på center line Counter Rotate 1/4
 
   
efter
Centers på varje sida Hinge
 efter
Center Star turn 1/4
medan Outsides Trade
  efter
de som möts Cast Off 3/4
medan de andra går upp

(klart)

Kommentarer:
 • Det krävs teamwork för att utföra det här callet med framgång.
  • Jäkta inte.
  • Rör dig inte såvida du inte har någon att arbeta med i nästa del av callet.
  • Vänta om nödvändigt en takt eller två så att alla är på rätt plats för nästa del av callet.
  • Outside dansarna som inte tittar direkt på en Very Center måste stanna på sin plats för den första delen av callet. Vänta tills den andra dansaren har kommit bredvid dig innan du gör en Hinge. Skulle du börja röra dig för tidigt, kan du orsaka att squaren 'breakar'.
  • Vänta tills det är fyra händer i stjärnan innan ni börjar vrida den!
 • 'Pass Thru' är alltid med höger axel.
 • På A1 och A2 är Chain Reaction begränsat till att börja endast från en R-H eller L-H 1/4 Tag.
 • På C1 och högre, kan Chain Reaction callas från vilken som helst tillåten generaliserad 1/4 Tag. Se också Chain Reaction [by definition] [C1].

Varning:

En del caller lär ut Chain Reaction så här:

 1. Alla Extend;
 2. Centers Hinge medan Ends 1/2 Circulate;
 3. Center Star turn 1/4 medan Outsides Trade;
 4. De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp.

Snälla, lär dig inte Chain Reaction på det sättet.

Fastän definitionen ovan (hädanefter kallad den 'felaktiga' definitionen) kan synas vara en ekvivalent och lättare definition, så har den många problem:

 1. Från en L-H 1/4 Tag, får den 'felaktiga' definitionen några dansare att passera med fel axel, vilket kan leda till kollisioner eller onödiga steg åt olika håll när två dansare som tittar på varandra försöker passera varandra med olika axlar.
 2. Om du går vidare till C1-nivån, måste du lära om till den korrekta definitionen för Chain Reaction eftersom den 'felaktiga' definitionen inte fungerar från alla tillåtna startpositioner.
 3. Om ett Concept appliceras på Chain Reaction, kan du inte göra callet om du följer den 'felaktiga' definitionen. (t.ex, Those Facing Start Chain Reaction; Finish Chain Reaction; Initially Twice Chain Reaction)
 4. Den 'felaktiga' definitionen är inte konsistent med definitionen för Cross Chain Reaction [C3A].

Varianter: Star 1/2, 3/4, eller Don't Turn The Star.

Scoot Reaction [C3A]: Från Parallel Waves. Scoot Back men Centers utelämnar sin Extend efter Arm Turn 1/2 medan Outsides glider ihop för att bilda ett Couple; alla Chain Reaction. Slutar i Parallel Waves.

anything The Action [C4]: Gör anything callet (vilket vanligen slutar i en Trade By formation); Centers gör en R-H Star (vanligen 1/2 Reverse Swap Around) och Star 1/4 medan Outsides Hinge & Trade; De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp. Slutar vanligen i Parallel Waves.

Chain Reaction But anything [NOL]: Gör en Chain Reaction, utom att Centers byter ut det avslutande Cast Off 3/4 mot anything callet. Till exempel (från en R-H 1/4 Tag): Chain Reaction But Left Swing Thru.

CALLERLAB definition for Chain Reaction (C1)
CALLERLAB definition for Chain Reaction

Choreography för Chain Reaction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/chain_reaction_a1.php?level=master&language=sweden
24-May-2024 00:27:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL