Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Cast A Shadow [A1]
   (Lee Kopman 1973)
A1:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Parallel Lines där Ends är i Tandem eller från Promenade (i vilket fall de utpekade dansarna agerar Leaders i Parallel Two-Faced Lines).

 
Ends:
1/2 Zoom, Cast Off 3/4 och Spread (för att bli Ends på Lines);

Out-Facing Centers:
Cloverleaf;

In-Facing Centers:
Extend, Arm Turn 1/4, och Extend.

Justera om nödvändigt för att sluta i Parallel Lines.

Det följande illustrerar Ends del av Cast A Shadow:

 
före
Ends Cast A Shadow
 
   
efter
1/2 Zoom
 efter
Cast Off 3/4
 efter
Spread för att bli Ends på Lines
(klart)
Från Parallel Two-Faced Lines:

 
före
Cast A Shadow
 
   
efter
Ends 1/2 Zoom
medan Lead Centers 1/3 Cloverleaf
medan Trailing Centers Extend
 efter
Ends Cast Off 3/4
medan Lead Centers gör färdigt sin Cloverleaf
medan Trailing Centers Arm Turn 1/4
 efter
ursprungliga Ends Spread
medan ursprungliga Centers stiger in i det lediga utrymmet
(klart)
Från Parallel Waves:

 
 
före
Cast A Shadow
 efter
Från Parallel 3 & 1 Lines:

 
 
före
Cast A Shadow
 efter
Från Promenade: (se kommentar nedan):

 
   
före
Heads (lead) Cast A Shadow
 efter
Heads stiger framåt
medan Sides böjer in bakom
 efter
Cast A Shadow
(klart)

Kommentarer:
 • Ends förblir Ends, Centers förblir Centers.
 • Cast A Shadow omvandlar Parallel Two-Faced Lines till Parallel Waves och vice versa.
 • Ends möts med den ursprungliga yttre handen.
 • Ends del är
  1. 1/2 Zoom (Lead End gör en flip ut från mitten & Extend medan Trailing End 1/2 Circulate för att mötas med den ursprungliga yttre handen);
  2. Cast Off 3/4 (tänk "halvt, sen en kvart till");
  3. and Spread (ge nog utrymme för två dansare).
 • Out-Facing Centers ("Shadowers") bör göra en vid sväng på sin Cloverleaf så att de inte kommer i vägen för Ends.Också att Out-Facing Centers slutar i den närmaste centerpositionen.
 • In-Facing Centers Extend till handfattning med innerhanden, Arm Turn 1/4 med varandra, väntar ungefär två takter för att låta Ends göra färdigt sin Cast Off 3/4, och sedan Extend.

  In-Facing Centers bör bara använda en hand för Extend & Arm Turn 1/4. Vi har ofta sett överentusiastiska dansare stiga framåt, ta tag med båda händerna, tjoa och sparka,och sedan glömma åt vilket håll de skall vrida sig och har följaktligen ingen aning om vart de hör.

 • När Cast A Shadow callas från Promenade, bör det utpekade paret (Leaders) fortsätta med sin Promenade tills de är parallella med en vägg och sedan stiga framåt medan de andra böjer in bakom för att bilda Parallel Two-Faced Lines; sedan gör alla Cast A Shadow. Om man utför callet på detta sätt garanterar det att slutformationen (Parallel Waves) är parallell med väggarna.

  Hur man dansar Cast A Shadow från Promenade:

  1. Om du är utpekad, identifiera dig;
  2. Se till att bli parallella med en vägg;
  3. Gör callet.
 • Om alla Centers tittar ut, gör de en Cloverleaf. Om alla Centers tittar in gör de sin del av callet (dansas som en Pass Thru, & Partner Tag).
 • Det anses fel av en caller att calla Cast A Shadow från formationer där Ends tittar på varandra eller är rygg mot rygg.
 • Cast A Shadow har en tendens att göra squaren större. Därför, efter att ha avslutat callet, tryck ihop er formation.

Varianter:

 • Ends Cast A Shadow But Don't Spread
 • Cast A Shadow, Trailing Centers Cast 3/4

Criss Cross The Shadow [C2] (Ross Howell 1974): Från Parallel Lines där Ends är i Tandem eller från Promenade (i vilket fall de utpekade dansarna agerar Leaders i Parallel Two-Faced Lines). Ends 1/2 Zoom & Slide, Cast Off 3/4 and Spread medan Out-Facing Centers Cloverleaf och Slither medan In-Facing Centers Cross Extend, Arm Turn 1/4, & Extend. Justera om nödvändigt för att sluta i Parallel Lines.

Relay The Shadow [C1] (Lee Kopman 1975): Från en Tidal Wave, Facing Lines, eller andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Center 6 Cast Off 3/4 medan Very Ends Counter Rotate 1/4; resulterande Center Wave Arm Turn 1/4 & Spread (för att bli Ends på Parallel Waves) medan de andra gör Centers del av Cast A Shadow (Leaders Cloverleaf medan Trailers Extend; Arm Turn 1/4; Extend). Slutar i Parallel Waves.

Shadow The Column [C4] (Jack Lasry): Från Columns. #1 och #3 dansarna agerar Ends medan #2 och #4 dansarna agerar Centers på Parallel Two-Faced Lines, och alla gör Cast A Shadow.

Shadow To A Diamond [C4]: Från tillämpliga Parallel Lines. Ends Cast A Shadow medan Lead Centers Run & Extend (men gör en vidare sväng som i Cast A Shadow) medan Trailing Centers 1/2 Circulate & Trade. Slutar i Twin Diamonds. Centers del av Shadow To A Diamond är en överdriven Peel & Trail.

Shadow formation anything [C4]: Från tillämpliga Parallel Lines, tillämpliga Twin Diamonds eller andra tillämpliga formationer. Outsides Cast A Shadow But Don't Spread (1/2 Zoom, Cast Off 3/4) medan Centers gör anything callet. Formation är namnet på formationen i Center. Till exempel, från Twin Diamonds, är Shadow Wave Spin The Top att Ends Cast A Shadow But Don't Spread medan Center Wave gör en Spin The Top.

CALLERLAB definition for Cast a Shadow

Choreography för Cast A Shadow

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A1:     

https://www.ceder.net/def/castashadow.php?level=A1&language=sweden
17-June-2024 04:03:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL