Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Breaker {anything} [C3A]
   (Lee Kopman 1976)
C3A:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Columns, Magic Columns, eller tillämpliga T-Bone 2 x 4.

Ends Cast Off 3/4 medan Centers Box Counter Rotate 1/4 och 1/2 Box Circulate; Center Line gör anything callet (om anything callet är en siffra som 1, 2 eller 3, Cast Off så många kvartar) medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate).

Slutar vanligen i Parallel Lines, Twin Diamonds, eller ett Hourglass beroende på anything callet.

Breaker Mix:

 
före
Breaker Mix
 
   
efter
Outsides Cast Off 3/4
medan Centers Box Counter Rotate 1/4
och 1/2 Box Circulate
 efter
de som är i Outside Diamond 'går upp'.
Denna position är Breaker Nothing
De som är i Center Line måste nu göra
anything callet.
 efter
Centers Mix
(klart)

Kommentarer:
  • Efter den första delen måste outside dansarna ( , , , i figurerna ovan) komma ihåg att gå upp (för att bli ends på lines eller points på diamonds) och inte bli inblandade i anything callet.
  • Breaker 3, den vanligaste användningen, känns ganska lika en Linear Action eller Tally-Ho.

CALLERLAB definition for Breaker Anything

Choreography för Breaker anything

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C3A:     

https://www.ceder.net/def/breaker.php?language=sweden
17-April-2024 08:56:59
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL