Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split | Box Transfer [A2]
   (Lee Kopman 1974)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Mini-Wave Box eller tillämplig T-Bone 2 x 2.

Leaders Box Circulate två gånger och 1/4 In medan Trailers Extend, Arm Turn 3/4 och Extend.

En Mini-Wave Box slutar i en Mini-Wave Box.

Från en R-H Mini-Wave Box:

 
     
före
Box Transfer
 efter
Leaders börjar en
Split Circulate
medan Trailers Extend
 efter
ursprungliga Leaders
gör färdigt sin del
medan ursprungliga Trailers
Cast Off 3/4
 efter
ursprungliga Trailers Extend
(klart)
Från en L-H Mini-Wave Box:

 
 
före
Box Transfer
 efter
Från en T-Bone 2 x 2:

 
 
före
Box Transfer
 efter

Kommentarer:
 • Split | Box Transfer hette ursprungligen Split Transfer The Column.
 • På C3 och högre, används ofta termen Single Transfer istället. I dagens terminologi är Single Transfer ett bättre namn eftersom det är mer precist.
 • Ett ovanligt särdrag hos Split | Box Transfer är att det finns två namn på samma 4-dansarerörelse. Namnet (Split kontra Box) är beroende på den formation från vilken callet görs. Det är en dum ide'. Vi har inte formationsberoende namn på andra 4-dansarecall! Vore det inte dumt om vi hade två namn på Right & Left Thru (ett namn när callet görs från Facing Lines och ett annat namn när Centers gör callet)? Enligt vår åsikt är det bättre att ha ett namn på callet (Single Transfer är att föredra) än att ha två olika namn på samma call beroende på om varje Box om 4 gör callet eller inte.
 • Trailers slutar på samma plats som de startade, men har vridit sig 1/4 (som om de hade gjort 1/4 Out).
 • Bara de ursprungliga Leaders kan göra Roll.
 • Från en Mini-Wave Box, slutar alla intill den dansare de började med och håller samma hand som när de började.
 • Den svåraste delen av Box | Split Transfer verkar vara Trailers Cast Off 3/4.
  • 3/4 vridningar är lättare om du tänker på dem som "halv och sen en kvart till".
  • Leaders bör gå i en vid sväng i sin Split Circulate två gånger. Detta ger Trailers mer utrymme och tillåter dem att mjukt utföra callet.
  • Trailers skall Extend, göra en "tät" och snabb Arm Turn 3/4 och sedan Extend. Ofta bryter Split | Box Transfer ihop därför att Trailers inte vrider tillräckligt långt.
 • Formationsmedvetenhet (att snabbt kunna identifiera sin position och relativa orientering i formationen) hjälper när man utför Box | Split Transfer. Från Columns, behöver du veta att du skall arbeta i varje Box och inte korsa mitten på uppställningen in i den andra sidans Box.
 • Split | Box Transfer roterar din Box 90° (som om du gjorde en Split | Box Counter Rotate 1/4 & Trade).

Vad är skillnaden mellan Split och Box?

 • Split är passande när man börjar från en 8-dansareformation (som Parallel Waves eller Columns) där callet kan göras i varje Box. Dvs, hela 2x4 formationen delas ("split") i två 2x2 formationer, och callet görs i varje 2x2.
 • Box är passande när callet görs från alla andra formationer. Till exempel: Centers Box Transfer; As Couples Box Transfer; All Eight Box Transfer.
 • Det är inte passande att callern bara säger "Box Transfer" från Parallel Waves eller Columns och förväntar sig att bara Centers skall göra callet. Callern bör explicit säga "Centers Box Transfer". En del caller antar helt korrekt att "Split" betyder varje sida men felaktigt antar att "Box" betyder Centers. Om callern säger, från Parallel Waves, "Box Transfer", förväntar vi oss att callet skall göras på varje sida, precis som vilket annat 4-dansarecall som helst.

Transfer The Column [A1] (Lee Kopman 1974): De första två dansarna i en Column (#1 och #2) går framåt i Single File runt utsidan på den andra Column tills de är parallella med Center Box och gör sedan individuellt Face In (för att sluta som ett Couple) medan de sista två dansarna (#3 och #4) Circulate (för att bilda en Center Box) och Cast Off 3/4; alla Extend. Slutar i Parallel Waves.

3 By 1 Transfer The Column [C2]: Från Columns. De första tre dansarna Transfer (som en 3-dansare enhet Trail Off , sen individuellt 1/4 In) medan #4 dansarna Circulate 1 & 1/2 och Cast Off 3/4; Center 4 Extend The Tag medan de andra Step Ahead för att sluta i Parallel 3 & 1 Lines.

CALLERLAB definition for Box Transfer
CALLERLAB definition for Split Transfer

Choreography för Split | Box Transfer

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/boxtransfer.php?level=A2&language=sweden
18-July-2024 07:02:41
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL