Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split | Box Transfer [A2]
   (Lee Kopman 1974)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Mini-Wave Box a vhodných T-Bone 2 x 2.

Leaders Box Circulate twice and 1/4 In, Trailers Extend, Arm Turn 3/4, and Extend.

Mini-Wave Box končí v Mini-Wave Box.

Z R-H Mini-Wave Box:

 
     
před
Box Transfer
 po
Leaders začnou
Split Circulate
, Trailers Extend
 po
původní Leaders
dodělají svou část,
původní Trailers
Cast Off 3/4
 po
původní Trailers Extend
(hotovo)
Z L-H Mini-Wave Box:

 
 
před
Box Transfer
 po
Z T-Bone 2 x 2:

 
 
před
Box Transfer
 po

Poznámky:
 • Figura Split | Box Transfer se původně jmenovala Split Transfer The Column.
 • Od C3 se často používá termín Single Transfer. V moderní terminologii je pro tuto figuru Single Transfer lepší pojmenování, protože je přesnější.
 • Podivná charakteristika figur Split | Box Transfer je v tom, že existují dvě jména pro tu samou figuru čtyř tanečníků. Jméno (Split versus Box) záleží na výchozí formaci, ze které je figura prováděna. Je to hloupí nápad, nemáme jinou figuru pro čtyři tanečníky, jejíž jméno je závislé na výchozi formaci! Nebylo by hloupé, kdybychom měli dvě jména pro Right & Left Thru (jedno jméno, pokud je figura prováděna z Facing Lines, a další jméno, pokud figuru provádějí Centers)? Dle našeho názoru je mnohem lepší mít jedno pojmenování (nejlépe Single Transfer), než mít dvě jména pro tu samou figuru, která závisejí na tom, zda figura je nebo není prováděna v obou boxech.
 • Trailers skončí na tom samém místě, z kterého začínali, ale otočení o 1/4 (jako kdyby udělali 1/4 Out).
 • Pouze původní Leaders mohou udělat Roll.
 • Z formace Mini-Wave Box končí každý vedle toho tanečníka, vedle kterého začínal, a drží se za ty samé ruce jako na začátku.
 • Jako nejtěžší část figury Box | Split Transfer se zdá být Cast Off 3/4 pro Trailers.
  • Otočky o 3/4 jsou jednodušší, pokud si říkáte "půl a ještě o čtvrt víc".
  • Leaders by měli udělat Split Circulate Twice větším obloukem. To dá Trailers více místa a umožní jim lépe udělat jejich část.
  • Trailers by měli udělat Extend, "těsný" a rychlý Arm Turn 3/4 a Extend. Často se Split | Box Transfer rozpadne, protože Trailers se dostatečně nedotočí.
 • Provedení figury pomůže povědomí o formaci - schopnost rychle identifikovat svou pozici a orientaci ve formaci. Z formace Columns musíte vědět, že pracujete v každém boxu a nesmíte jít přes střed do cizího boxu.
 • Split | Box Transfer otočí váš box o 90° (jako kdybyste udělali Split | Box Counter Rotate 1/4 & Trade).

Jaký je rozdíl mezi Split a Box?

 • Split se používá v případě, že výchozí formace má osm tanečníků (jako jsou Parallel Waves nebo Collumns), ve kterých je figura prováděna v každém boxu. To znamená, že celková formace 2x4 je rozdělan (split) na dvě formace 2x2.
 • Box se používá ze všech ostatních formací. Například Centers Box Transfer; As Couples Box Transfer; All Eight Box Transfer.
 • Je nepřípustné, aby caller řekl jen "Box Transfer" z Parallel Waves nebo Columns a očekával, že figuru provedou pouze Centers. Musí explicitně říct "Centers Box Transfer". Někteří calleři správně soudí, že Split znamená each side, ale nesprávně soudí, že Box znamená Centers. Pokud by caller řekl z Parallel Waves "Box Transfer", čekali bychom, že figura má být provedena na každé straně, jako všechny ostatní figury pro čtyři tanečníky.

Transfer The Column [A1] (Lee Kopman 1974): Z formace Mini-Wave Columns. První dva tanečníci v Column (#1 a #2) jdou za sebou dopředu kolem Column, dokud nejsou paralelně se středovým boxem, pak udělají individuálně Face In (skončí jako pár). Další dva tanečníci (#3 and #4) Circulate (zformují středový Box), Cast Off 3/4; all Extend. Končí v Parallel Waves.

3 By 1 Transfer The Column [C2]: Z formace Columns. První tři tanečníci dělají Transfer (jako skupina tří tanečníků Trail Off , pak individuálně 1/4 In), tanečník #4 Circulate 1 & 1/2 and Cast Off 3/4; (Všichni) Center 4 Extend The Tag, ostatní Step Ahead tak, aby skončili ve formaci Parallel 3 & 1 Lines.

CALLERLAB definition for Box Transfer
CALLERLAB definition for Split Transfer

Choreography for Split | Box Transfer

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/boxtransfer.php?level=A2&language=czech
17-July-2024 10:12:44
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL