Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anything} Reaction [C3A]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Gör anything callet och utelämna den slutliga Extend, gör sedan en full Chain Reaction.

Anything callet är vanligen en Scoot Back variant av ett Tagging call.

Till exempel,
Flip Reaction: Från Parallel Waves. Flip Back Centers To A Wave sedan gör alla Chain Reaction.
Tag Reaction: Från Parallel Lines. Tag Back Centers To A Wave sedan gör alla Chain Reaction.
Load The Boat Reaction: Från Facing Lines (or R-H Tidal Wave). Load The Boat Centers To A Wave sedan gör alla Chain Reaction.

Se också Tagging Calls

   
före
Scoot Reaction
  efter
Scoot Back Centers To A Wave &
Outsides justerar till ett Couple
 efter
Chain Reaction
(klart)

Kommentarer:
  • För Tagging calls, finns det ett outtalat 'Back' (Scoot Back)  (t.ex, Tag Reaction betyder Tag Back Reaction).
  • Outsides bör justera till ett Couple som tittar in innan man gör Chain Reaction.
  • Jäkta inte igenom detta call! Det krävs teamwork för att lyckas. Vänta tills alla dansarna har bildat en 1/4 Tag formation innan ni börjar med Chain Reaction.

Exempel:

Varianter: I stället för Reaction, kan callern ange ett annat call som

Chain Reaction [A1,C1] (Lee Kopman 1975): Från en tillämplig generaliserad 1/4 Tag. Very Centers och de Outside dansare de direkt tittar på Pass Thru medan End på Center Line Counter Rotate 1/4 (på utsidan); Centers på varje sida Hinge; Center 4 Star 1/4 medan Outsides Trade; De som möts Cast Off 3/4 medan de andra går upp (Phantom Hourglass Circulate). Slutar i Parallel Lines | Waves.

CALLERLAB definition for Anything Reaction

Choreography för anything Reaction

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/anythingreaction.php?language=sweden&level=master
15-June-2024 16:36:39
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL