Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anything} Chain Thru [C1]
   (upphovsman okänd)
C1:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Dansa anything callet; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 3/4.

     
före
Inpoint Triangle Chain Thru
 efter
Inpoint Triangle Circulate
 efter
Very Centers Trade
 efter
Center 4 Cast Off 3/4
(klart)

Kommentarer:
  • anything Chain Thru är samma som Finish Diamond Chain Thru
  • Cast Off 3/4 kan antingen vara en Arm Turn eller en 'Push' Cast.
  • Om anything callet är en Triangle eller Diamond Circulate, är det vedertaget att ordet 'Circulate' utelämnas. T.ex.,

  • Några caller använder Chain Thru från formationer som Parallel Lines och vill att alla Centers skall göra en Trade; och att alla skall göra Cast Off 3/4. Vi anser att detta är en felaktig användning av Chain Thru eftersom det kan vara tvetydigt i många situationer. Till exempel, från en Tidal Wave, vill callern att Very Centers skall göra Trade & sen att Center 4 skall Cast Off 3/4, eller vill callern att varje sida skall göra en Centers Trade & alla gör Cast Off 3/4? Också, om Chain Thru tillåts betyda att varje sida gör Centers Trade följt av alla gör Cast Off 3/4, då kan från Twin Diamonds en Chain Thru tolkas som om Centers på varje Diamond gör enTrade (eftersom de är Centers i sin 4-dansare formation), följt av förvirring, eftersom det inte finns någon dansare bredvid med vilken de kan göra Cast Off 3/4.

Diamond Chain Thru [A2] (Deuce Williams 1972): Från Twin Diamonds. Diamond Circulate; Very Centers Trade; Center 4 Cast Off 3/4. Slutar vanligen i Parallel Lines.

På C3A finns ytterligare en (utan samband) användning av frasen 'Chain Thru':

CALLERLAB definition for (Anything) Chain Thru

Choreography för anything Chain Thru

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/anythingchainthru.php?language=sweden
16-June-2024 08:15:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL