Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

All 8 Concept [A2]
   (upphovsman okänd)
A2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en generaliserad Thar, Static Square eller annan tillämplig formation.

De 4 dansarna närmast Heads position arbetar tillsammans medan de 4 dansarna närmast Sides position arbetar tillsammans. Alla åtta dansarna arbetar samtidigt och använder passande trafikmönster.

All 8 CONCEPT liknar All 4 Couples CONCEPT [A2] men används vanligen från en generaliserad Thar i stället för från en generaliserad Static Square. Många caller använder dessa termer helt utbytbart.

All 8 Swing Thru [A2] (Leland Cooper): Från en Thar (eller Static Square efter att alla har gjort 1/4 In). De som kan Right Arm Turn 1/2; de som kan Left Arm Turn 1/2. Slutar i en Thar. En del av dessa Arm Turns kräver att man använder en Star för att komma över mitten.

All 8 Swing & Mix [A2]: Från en Thar eller andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Cross Run (Star 1/2 & Slide); Nya Centers Trade (Star 1/2). Slutar i en Thar. Detta är ett 3-delars call.

All 8 Swing Thru

 
   
före
All 8 Swing Thru
 efter
Right Arm Turn 1/2
 efter
Centers Left Arm Turn 1/2
(klart)
All 8 Swing & Mix:

 
     
före
All 8 Swing & Mix
 efter
Arm Turn 1/2
 efter
Centers Cross Run
 efter
Centers Trade
(klart)

 
 
före
All 8 Switch To A Diamond
 efter

Kommentarer:
  • Caller använder ofta orden 'All 8' för att vara hjälpsamma (t.ex., All 8 Circulate, All 8 Motivate, etc.). I dessa fall gör callern klart att alla skall vara aktiva i nästa call, men använder inte All 8 CONCEPT.
  • Som trafikmönster använder de flesta All 8 call stars medan de flesta All 4 Couples call då man arbetar man runt utsidan en Weave-The-Ring-rörelse.

All Eight Spin The Top [Plus]: Från en Thar, en Static Square efter att alla gjort Face In, eller från andra tillämpliga formationer. Arm Turn 1/2; Centers Star 3/4 medan Outsides går upp en kvarts cirkel på utsidan. Slutar i en Thar.

Se också All 4 Couples CONCEPT [A2].

Choreography för All 8 Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/all8.php?level=A2&language=sweden
24-July-2024 05:28:28
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL