Definitions of Square Dance Calls and Concepts
3 By 1 Triangle Formation [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

3 By 1 Triangle Formation -- [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk: or              All   
   view (admin)

En 3 By 1 Triangle är en 4-dansare formation med följande form:

En 3 By 1 Triangle består av en apexdansare och tre basdansare. Ansiktsriktningen på dansarna ger vanligtvis en generaliserad Tandem-Based Triangle. 3 By 1 Triangles används vanligen från ett "H" eller en generaliserad 1/4 Tag uppställning.

Exempel på 3 By 1 Triangles:
 

   

3 By 1 Triangle Circulate [C2]: Från en 3 By 1 Tandem-Based Triangle. Rör dig framåt till nästa position i din 3 By 1 Triangle, och vänd dig 180° om du rör dig från en apex- till en basposition eller vice versa. Basdansarna som inte rör sig till apexpositionen ändrar inte ansiktsriktning.

R-H 3 By 1 Triangle Circulate:
 

 
före
3 By 1 Triangle Circulate
 efter

I exemplet ovan, måste apexdansaren () och #3 basdansaren () motstå frestelsen att göra en Jaywalk med varandra.

Facing 3 By 1 Triangle Circulate:
 

 
före
3 By 1 Triangle Circulate
 efter

Se också Interlocked 3 By 1 Triangles [C2] och Reshape (The Triangle) [C2].

CALLERLAB definition for 3 by 1 Triangle Formation/Circulate

Choreography för 3 By 1 Triangle Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/3by1triangle.php?level=C2&language=sweden
15-October-2019 03:37:55
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.