Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Zig-Zag, Zag-Zig [A2]
   (Bill Shymkus a Jack Lasry 1968)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace (obecný) Generalized Tandem (tzn. Tandem Dancers, Facing Dancers nebo Back-to-Back Dancers) a dalších vhodných formací.

Zig-Zag:
Leaders 1/4 Right (Zig), Trailers 1/4 Left (Zag).
Generalized Tandem končí v R-H Mini-Wave.

Zag-Zig:
Leaders 1/4 Left (Zag), Trailers 1/4 Right (Zig).
Generalized Tandem končí v L-H Mini-Wave.

 
před
Zig-Zag
 po
 
před
Zag-Zig
 po

Poznámky:
  • Zig znamená 1/4 Right; Zag znamená 1/4 Left.
  • Z formace Generalized Tandem může říct caller jakoukoliv kombinací těchto dvou slov (tzn. Zig-Zag, Zig-Zig, Zag-Zig nebo Zag-Zag). První slovo je určeno pro Leaders, druhé pro Trailers.
  • Zig-Zag vždy končí v pravoruké formaci, zatímco Zag-Zig vždy končí v levoruké formaci.
  • Pro zjednodušení si můžete myslet, že Zig-Zag je otočka o 1/4 tak, abyste se spojili za pravé ruce s dalším tanečníkem ve formaci Generalized Tandem. Pokud budete figuru provádět tímto způsobem, nebudete se muset starat o to, zda jste Leader nebo Trailer a jestli se máte točit doprava nebo doleva. Podobně se při Zag-Zig otočte o 1/4 tak, abyste se spojili za levé ruce s dalším tanečníkem ve formaci Generalized Tandem.
  • Úspěšné zatancování Zig-Zag v reálném čase je podmíněno povědomím o formaci. Musíte vědět kde jste v aktuální formaci a jaký je váš vztah k dalším tanečníkům. Ve všech formacích byste měli vědět, zda jste Leader nebo Trailer, Beau nebo Belle, End nebo Center atd.

Z formace One-Faced Column of 3 může říct caller tři slova (např. Zig-Zag-Zag). V takovém případě se první slovo určeno pro tanečníka #1, druhé pro #2 a třetí pro #3.

 
před
Zig-Zag-Zag
 po

Podobně z formace One-Faced Column of 4 může říct caller čtyři slova.

 
před
Zig-Zag-Zag-Zig
 po

Zig-Zig:
1/4 Right.

Zag-Zag:
1/4 Left.

Sidetrack [C3B] (Tim Scholl 1976): Z vhodných formací. Zig-Zag; Counter Rotate 1/4; Roll. Tato figura má tři části.

Single Turn To A Line [C3A]: Z formace Tandem dancers, Facing dancers nebo Back-to-Back dancers. Jako jeden pohyb Zig-Zag, Step Thru, a otočka o 1/4 stejným směrem jako na začátku. Končí v Couple nebo Mini-Wave.

CALLERLAB definition for Zig and Zag

Choreography for Zig-Zag, Zag-Zig

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/zigzag.php?level=master&language=czech
25-June-2024 05:29:44
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL