Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Zig-Zag, Zag-Zig [A2]
 
 
Z formace (obecný) Generalized Tandem (tzn. Tandem Dancers, Facing Dancers nebo Back-to-Back Dancers) a dalších vhodných formací.

Zig-Zag:
Leaders 1/4 Right (Zig), Trailers 1/4 Left (Zag).
Generalized Tandem končí v R-H Mini-Wave.

Zag-Zig:
Leaders 1/4 Left (Zag), Trailers 1/4 Right (Zig).
Generalized Tandem končí v L-H Mini-Wave.

 
před
Zig-Zag
 po
 
před
Zag-Zig
 po

Poznámky:
  • Zig znamená 1/4 Right; Zag znamená 1/4 Left.
  • Z formace Generalized Tandem může říct caller jakoukoliv kombinací těchto dvou slov (tzn. Zig-Zag, Zig-Zig, Zag-Zig nebo Zag-Zag). První slovo je určeno pro Leaders, druhé pro Trailers.
  • Zig-Zag vždy končí v pravoruké formaci, zatímco Zag-Zig vždy končí v levoruké formaci.
  • Pro zjednodušení si můžete myslet, že Zig-Zag je otočka o 1/4 tak, abyste se spojili za pravé ruce s dalším tanečníkem ve formaci Generalized Tandem. Pokud budete figuru provádět tímto způsobem, nebudete se muset starat o to, zda jste Leader nebo Trailer a jestli se máte točit doprava nebo doleva. Podobně se při Zag-Zig otočte o 1/4 tak, abyste se spojili za levé ruce s dalším tanečníkem ve formaci Generalized Tandem.
  • Úspěšné zatancování Zig-Zag v reálném čase je podmíněno povědomím o formaci. Musíte vědět kde jste v aktuální formaci a jaký je váš vztah k dalším tanečníkům. Ve všech formacích byste měli vědět, zda jste Leader nebo Trailer, Beau nebo Belle, End nebo Center atd.

Z formace One-Faced Column of 3 může říct caller tři slova (např. Zig-Zag-Zag). V takovém případě se první slovo určeno pro tanečníka #1, druhé pro #2 a třetí pro #3.

 
před
Zig-Zag-Zag
 po

Podobně z formace One-Faced Column of 4 může říct caller čtyři slova.

 
před
Zig-Zag-Zag-Zig
 po

Zig-Zig:
1/4 Right.

Zag-Zag:
1/4 Left.

Sidetrack [C3B] (Tim Scholl 1976): Z vhodných formací. Zig-Zag; Counter Rotate 1/4; Roll. Tato figura má tři části.

Single Turn To A Line [C3A]: Z formace Tandem dancers, Facing dancers nebo Back-to-Back dancers. Jako jeden pohyb Zig-Zag, Step Thru, a otočka o 1/4 stejným směrem jako na začátku. Končí v Couple nebo Mini-Wave.

https://www.ceder.net/def/zigzag.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.