Definitions of Square Dance Calls and Concepts
"Z"-Columns | Lines | Waves Concept [C4]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

"Z"-Columns | Lines | Waves Concept -- [C4]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk: or           All   
   view (admin)

"Z"-Columns | Lines | Waves jsou tvořené dvěma formacemi "Z" umístěnými vedle sebe tak, aby tvořily zdeformovanou formaci Columns | Lines | Waves. V této zdeformované matici 2 x 4 proveďte daný povel.

Níže jsou zobrazeny nejběžnější typy "Z"-Columns | Lines | Waves:

"Z"-Columns:
 

 
Odtud...   nebo odtud...
 
si myslete si, že pracujete zde.

"Z"-Lines:
 

 
Odtud...   nebo odtud...
 
si myslete si, že pracujete zde.

Rada: Pokud je to potřeba, tak natáhněte ruku před nebo za sebe a dotkněte se sousedícího tanečníka ve zdeformované formaci. Pomůže to ke vzájemné identifikaci, kdo s kým pracuje.

"Z"-Columns Circulate:
 

 
před
"Z"-Columns Circulate
 po

"Z"-Waves In Roll Circulate:
 

 
před
"Z"-Waves In Roll Circulate
 po

"Z"-Lines Detour:
 

 
před
"Z"-Lines Detour
 po

Poznámka: Figury prováděné z "Z"-Columns | Lines | Waves nesmí měnit tvar výsledné formace. Je potřeba ctít výchozí taneční pozice.

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/zclw.php?language=czech&level=master
20-October-2019 08:48:36
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.