Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

With The Flow [C1]
   (Larry Dunn 1984)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från Facing Couples.

Detta call måste föregås av ett call där dansarna har ett flyt som vrider sig runt. (dvs, alla dansarna rör sig medurs eller moturs). Alla call som kan följas av Sweep 1/4 kan också följas av With The Flow.

Dansarna närmast flytets riktning Walk (Circulate) medan de andra Dodge.

Slutar i en Mini-Wave Box.

Alternativ definition: Från Facing Couples & föregånget av ett call där allas Roll riktning är samma. Om Roll riktningen är medurs (åt höger), är Walk & Dodge medurs (Beau Walk, Belle Dodge). På samma sätt, om Roll riktningen är moturs (åt vänster), så gör man Belle Walk, Beau Dodge.

Det följande är en ofullständig lista på call som kan användas på C2 som kan föregå With The Flow:

Bend The Line (2FL) Flutter Wheel Right & Left Thru
Cast Off 3/4 (2FL) Grand Chain Eight Shakedown
Chain Down The Line Ladies Chain Sweep fraction
Courtesy Turn Linear Cycle Turn & Deal (R-H 2FL)
Cycle & Wheel Recycle (Wave) Wheel & Deal
Ferris Wheel (Centers) Reverse Flutter Wheel Wheel Around (Couples Back-to-Back)

Right & Left Thru With The Flow:

 
   
före
 efter
Right & Left Thru
 efter
Belle Walk, Beau Dodge
(klart)
Recycle With The Flow:

 
   
före
 efter
Recycle
 efter
Beau Walk, Belle Dodge
(klart)

Kommentarer:
  • Följ flytet. Om det känns avigt så gör du fel.
  • With The Flow kan få folk att sluta 'fuska' i vissa call (t.ex, Head Ladies Chain With The Flow).

Flowing anything [C4]: Gör With The Flow; sen Finish anything callet (dvs, byt ut den första delen av anything callet mot en With The Flow).

CALLERLAB definition for With the Flow

Choreography för With The Flow

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/withtheflow.php?level=master&language=sweden
14-July-2024 16:29:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL