Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Twosome Concept [C3A]
   (Clark Baker 1980)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Ett Twosome består av två dansare som arbetar som en enhet och följer följande uppsättning regler:

 1. Genom hela det givna callet, behåller dansarna sin geografiska orientering i squaren med avseende på den andra dansaren i deras Twosome enhet. Detta betyder att dansaren som började på norra sidan av deras Twosome enhet alltid måste vara på den norra sidan under hela callet.
 2. De två dansarna i Twosome enheten arbetar som om de vore en dansare. Därför, som vid concept som Tandem, As Couples eller Solid, tillåt aldrig att någon annan dansare kommer emellan och bryter upp Twosome enheten. Dansarna i en Twosome enhet måste alltid titta åt samma håll.

Callern pekar vanligen ut vilka som skall arbeta som ett Twosome genom att säga Couples Twosome, Tandem Twosome eller Siamese Twosome. Om det är otvetydigt vilka dansare som är hopparade, kan callern helt enkelt säga Twosome.

 
före
(Siamese) Twosome Ah So
 efter

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Tandem Twosome
Single Wheel

efter
Couples Twosome
Single Wheel

 • Det finns många sätt att tänka om Twosome: ide'n kom från att titta på ett par skridskoåkare som gjorde 'skugg' manövrar. Medan åkarna rör sig kan de göra en hel 360° vridning, och ändå är samma åkare som började närmast den norra sidan av rinken fortfarande närmast den norra sidan av rinken och den andra åkaren är närmast den södra sidan av rinken.
 • Man kan också tänka sig en stång hängande över Twosome dansarna med trådar fastsatta i deras huvuden som på marionetter. Stången är styv och obrytbar, och som en kompassnål, pekar den alltid åt samma håll. Dansarna själva kan fritt och individuellt vrida sig hängande i sin egen tråd, men kan inte ändra på riktningen som stången pekar.
 • Ett annat sätt att tänka om Twosome är att föreställa sig att den andra dansaren i er Twosome enhet är som din motsvarighet i en annan square. Om du börjar som #2 Lady, så är din motsvarighet i squaren bredvid också #2 Lady. När du utför varje call, tänk att den andra squaren rör sig närmare och närmare din square tills din motsvarighet slutligen rör sig bredvid dig. Även om ni båda gör exakt samma call och rörelser, kan du aldrig byta plats till den andra squaren, så att din motsvarighet alltid är på samma sida om dig.
Danstips:
 • Innan du gör en Twosome rörelse, kolla vilken vägg du är närmast, relativt den andra dansaren i er Twosome enhet. Efter att ha gjort denna rörelse, skall du fortfarande vara närmast denna vägg.
 • När du dansar som en Twosome, koppla inte ihop dig fast med den andra dansaren i din enhet som du skulle ha gjort med As Couples (håller varandra i handen) eller In Tandem (placera händerna på Leaders axlar). Om du fysiskt kopplar ihop dig med den andra dansaren, kommer du inte att kunna dansa korrekt eftersom det då finns en stark tendens att vrida sig som en (solid) enhet. När man dansar Twosome, görs alla vridrörelser alltid individuellt!
 • När jag dansar Twosome, koncentrerar jag mig på att inte låta den andra dansaren komma förbi mig till min närmaste vägg. Jag låtsas att jag håller på att försöka förhindra att min fru, med mitt kreditkort, skall gå in på ett dyrt varuhus.

Eftersom alla call till slut kan brytas ned till ett fåtal enkla rörelser (såsom individuellt vrida sig 1/4 Right|Left, Hinge, etc.), bör dansare i grunden förstå hur man gör följande grundläggande Twosome rörelser:

 • Twosome Roll, 1/4 Right, 1/4 Left, eller U-Turn Back:
  Gör individuellt det givna callet (eftersom det görs på stället).
 • Tandem Twosome Hinge:
  Från en Mini-Wave Box: Follow Thru.
  Från Tandem Couples: 1/4 In; Veer Left.
 • Couples Twosome Hinge:
  Från en One-Faced Line: 1/2 Tag.
  Från en Two-Faced Line: Any Shoulder 1/2 Tag.

{n}-some (or 1 By {n}-some) [C4]: (där n vanligen är 3 eller 4): n dansare, som måste vara relativt nära varandra (har inga andra dansare mellan sig) och tittar åt samma håll, arbetar som en enhet och följer reglerna för Twosome.

 
före
1 By 3-Some Switch To A Diamond
 efter

Exemplet ovan skulle också kunna kallas: Inside Triangle work 3-some: all Switch To A Diamond.

Notera: Var medveten om att termen 4-some ibland kan användas i andra sammanhang som inte är relaterade till Twosome. Till exempel, kan callern säga 'Each 4-some' för att tala om för dansarna på varje sida av uppställningen att arbeta tillsammans. Ett annat exempel på detta är när några caller använder termen 'Interlocked Foursome' när de mer explicit borde ha använt en term som 'Interlocked Box'.

Skewsome CONCEPT [C4] (Vic Ceder 1989): Diagonala dansare arbetar som en Twosome.

Dansare i en Skewsome enhet:

 
  or 

Boxsome CONCEPT [C4]: En 2 x 2 Matris med dansare och phantoms arbetar som en 4-some. Detta concept används från en 2n x 2m Matris (vanligen 2 x 8 eller 4 x 4), och callas typiskt som 'In Your 4 x 4 Matrix: work Boxsome...'

Skewsome | Boxsome Peel & Trail:

 
 
före
Skewsome Peel & Trail
 efter

Gruesome Twosome CONCEPT [C4]: Vanligen från 2 x 8. Samma som Phantom Couples Twosome arbetande i Parallel Waves. Också känt som Couples Twosome Phantom Waves.

Choreography för Twosome Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/twosome.php?level=master&language=sweden
21-June-2024 14:22:08
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL