Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Twisted Concept [C4]
   (Clark Baker 1996)
C4:     

Språk:
  
  
  
  
   view (admin)

Från varierande formationer. Om första delen på det givna callet har en Pass Thru eller en Pull By, gör då en Pass Thru eller Pull By men vrid 90° mot det håll de två dansarna har sin axel när de passerar varandra halvvägs.

 
före
Twisted Pass Thru
( eller Right Pull By)
 efter
 
före
Twisted Left Pass Thru
( eller Left Pull By)
 efter

Kommentarer:
 • Första delen av callet behöver inte vara definierat som en Pass Thru eller Pull By. Till exempel, från en Eight Chain Thru, tänk på en Twisted Percolate. Första delen av Percolate är en Circulate. Från en Eight Chain Thru formation, är Circulate ekvivalent med Pass Thru, därför kan Twisted Concept användas.
 • Om första delen av callet inte är en Pass Thru eller Pull By rörelse, då har Twisted ingen verkan. Vidare så kan vissa dansare inte göra första delen Twisted. Twisted berör bara den första delen på hela callet, inte nödvändigtvis första delen som du gör (t.ex., på en Twisted Split Square Thru, arbetar bara de som börjar Twisted).
 • Försäkra dig om att göra färdigt Pass Thru eller Pull By innan du försöker göra färdigt callet. Kom ihåg att Pass Thru och Pull By slutar rygg-mot-rygg.
 • Caller kan använda concept som Finally eller Oddly | Evenly för att 'twista' andra delar av callet.
 • Twisted har ingen inverkan på call som Touch 1/4 eller Turn Thru eftersom de inte börjar med en Pull By eller Pass Thru (t.ex., Touch 1/4 är en Touch följt av en Arm Turn 1/4: det är inte en Pass Thru och sen 1/4 Right).
 • Twisted lärs ofta ut som Single Circle 1/4 (för att titta på varandra) och gör sedan callet. Detta fusk kan ställa till problem beroende på följande orsaker:

  1. 'Single Circle' rörelsen kan antingen göras åt vänster eller höger. Riktningen beror på med vilken axel man gör Pass Thru eller Pull By. Gör inte blint en Single Circle 1/4 och sedan callet, eller du kommer att 'brejka' på call som Twisted Left Pass & Roll.
  2. Din del av callet kanske inte kan göras Twisted, men du kan göra en Single Circle 1/4 följt av det givna callet. Till exempel, från Facing Lines, tänk på en Twisted Lines Touch 1/4 Thru. Om du är en Center, kan du göra en Single Circle 1/4 och sedan Touch 1/4, men det skulle bli fel!

Twisted Right & Left Thru:

 
   
före
Twisted Right & Left Thru
 efter
Twisted Right Pull By
 efter
Courtesy Turn
(klart)
Twisted Pass & Roll:

 
före
Twisted Pass & Roll
 
     
efter
Twisted Pass Thru
 efter
Centers Turn Thru
medan Ends Right-face U-Turn Back
 efter
Pass Thru
 efter
Centers Pass Thru
medan Ends Right Roll To A Wave
(klart)
Twisted Dixie Diamond:

 
     
före
Twisted Dixie Diamond
 efter
Centers Twisted Right Pull By
 efter
Left Touch 1/4
 efter
Centers Hinge
medan Ends U-Turn Back
(klart)
Twisted Trade By:

 
 
före
Twisted Trade By
 efter
Centers Twisted Pass Thru
medan Outsides Trade
(klart)

Om Twisted inte är en Single Circle 1/4 hur skall jag annars göra callet?

'Twisten' skall göras medan man gör Pass Thru eller Pull By och precis passerar varandra eller aningen före. Försök inte att göra 'twist' efter Pass Thru eller Pull By eftersom det är besvärligt och förvirrande.

Från Facing Dancers: en Twisted Right Pull By dansas så här: Ta ett högerhandsgrepp; börja på en Single Circle 1/4 och använd bara en hand, avsluta seda Pull By medan du avslutar 90° vridningen. Detta bör dansas som en kontinuerlig mjuk rörelse.

Från Facing Dancers: en Twisted Pass Thru dansas så här: Som en rörelse och utan att använda händerna, gör en Touch 1/4 och Step Thru.

Se också Reflected CONCEPT [C3B].

Se också The Twisted Concept  fortytwo.ws by Clark Baker.

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
C4:     

https://www.ceder.net/def/twisted.php?language=sweden&level=C4
15-July-2024 17:52:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL