Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Reflected Concept [C3B]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reflected Concept -- [C3B]
   (Clark Baker 1984)
C3B:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från varierande formationer.

Gör any Tagging callet (eller någon variant på ett Tagging call) till 1/2 Tag positionen; Tandem Arm Turn 1/4 (dvs., Split Counter Rotate 1/4); fullborda any Tagging call.

Reflected Flip The Line:
 

     
före
Reflected Flip The Line
 efter
1/2 Flip The Line
 efter
Tandem Arm Turn 1/4
(Box Counter Rotate 1/4)
 efter
Fullborda Flip The Line
(klart)

Reflected Track 3:
 

     
före
Reflected Track 3
 efter
Track 2
 efter
Tandem Arm Turn 1/4
(Split Counter Rotate 1/4)
 efter
Extend
(klart)

Kommentarer:

 • Den generella ide'n med Reflected är att man börjar på Tagging call och rör sig i en rät linje, träffar en tänkt vägg och "studsar" eller reflekteras från den i 90° vinkel och sen fullbordar callet.
 • På sådana call som Track 3 eller Invert The Column som, även om det krävs åtta dansare för att utföra callet, så involverar Tagging delen av callet bara (2 grupper om) 4 dansare.
 • Den generaliserade definitionen för Reflected är att göra det givna callet till 1/2 Tag positionen; Counter Rotate 1/4 med avseende på det antal dansare som gör Tagging delen av callet; fullborda det givna callet.

  Reflected Partner Tag:
  Från ett Couple eller Mini-Wave. 1/4 In och Touch (detta är en Partner 1/2 Tag); Arm Turn 1/4 (eftersom det är bara två dansare i Tagging delen); Step Thru (för att sluta rygg mot rygg).
  Line of 6 Reflected Tag The Line:
  Från en Line om 6. Line om 6 1/2 Tag; Tandem om 3 Arm Turn 1/4; alla fullbordar sin Tag för att sluta i Tandem om 3 rygg mot rygg.

Reflected Partner Tag:
 

     
före
Reflected Partner Tag
 efter
Partner 1/2 Tag
 efter
Arm Turn 1/4
 efter
Step Thru
(klart)

Center Line Of 6 Reflected 1/2 Tag:
 

   
före
Center Line of 6 Reflected 1/2 Tag
 efter
Center Line of 6 1/2 Tag
 efter
Center 6 Counter Rotate 1/4
(klart)

Se också Tagging Calls.

Choreography för Reflected Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C3B:     

https://www.ceder.net/def/reflected.php?language=sweden
13-October-2019 20:01:33
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.