Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från varierande formationer. Om första delen på det givna callet har en Pass Thru eller en Pull By, gör då en Pass Thru eller Pull By men vrid 90° mot det håll de två dansarna har sin axel när de passerar varandra halvvägs.

 
före
Twisted Pass Thru
( eller Right Pull By)
 efter
 
före
Twisted Left Pass Thru
( eller Left Pull By)
 efter

Kommentarer:

Twisted Right & Left Thru:

 
   
före
Twisted Right & Left Thru
 efter
Twisted Right Pull By
 efter
Courtesy Turn
(klart)
Twisted Pass & Roll:

 
före
Twisted Pass & Roll
 
     
efter
Twisted Pass Thru
 efter
Centers Turn Thru
medan Ends Right-face U-Turn Back
 efter
Pass Thru
 efter
Centers Pass Thru
medan Ends Right Roll To A Wave
(klart)
Twisted Dixie Diamond:

 
     
före
Twisted Dixie Diamond
 efter
Centers Twisted Right Pull By
 efter
Left Touch 1/4
 efter
Centers Hinge
medan Ends U-Turn Back
(klart)
Twisted Trade By:

 
 
före
Twisted Trade By
 efter
Centers Twisted Pass Thru
medan Outsides Trade
(klart)

Om Twisted inte är en Single Circle 1/4 hur skall jag annars göra callet?

'Twisten' skall göras medan man gör Pass Thru eller Pull By och precis passerar varandra eller aningen före. Försök inte att göra 'twist' efter Pass Thru eller Pull By eftersom det är besvärligt och förvirrande.

Från Facing Dancers: en Twisted Right Pull By dansas så här: Ta ett högerhandsgrepp; börja på en Single Circle 1/4 och använd bara en hand, avsluta seda Pull By medan du avslutar 90° vridningen. Detta bör dansas som en kontinuerlig mjuk rörelse.

Från Facing Dancers: en Twisted Pass Thru dansas så här: Som en rörelse och utan att använda händerna, gör en Touch 1/4 och Step Thru.

Se också Reflected CONCEPT [C3B].

Se också The Twisted Concept  fortytwo.ws by Clark Baker.

https://www.ceder.net/def/twisted.php -- Copyright © 2022 Vic Ceder.  All Rights Reserved.