Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Truck [C2]
   (Norm Poisson 1977)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Truck:
Boys krok o jednu pozici stranou doleva;
Girls krok o jednu pozici stranou doprava.

Reverse Truck:
Boys krok o jednu pozici stranou doprava;
Girls krok o jednu pozici stranou doleva.

Poznámky:
  • 'Pozice' je pro potřeby této definice místo, které by bylo být obsazeno tanečníkem. Ve formaci 2 x 4 je osm pozic. Formace Squared Set, Butterfly nebo "O" je matice 16-Matrix (4 x 4) a pozice odkazuje na místo v této matici.
  • U figury Truck záleží na pohlaví: Girls jdou vždy doprava, Boys vždy doleva.
  • Caller může také říct direction Truck kde direction může být In, Out, Right nebo Left. V takovém případě se ustupuje o jednu pozici daným směrem direction. Směr direction je relativní vůči středu čtverylky. U takového použití Truck pak na pohlaví nezáleží.
  • Truck je poziční figura, stejně jako Loop [C2] a Press [C1,C2].

V následujících diagramech je = Boy a = Girl.

 
před
Truck
 po
 
před
Truck
 po
 
před
Truck
 po

anyone Tow Truck [C4] (Lee Kopman): From an applicable 2-dancer formation. Designated dancer Truck as the adjacent dancer moves into designated dancer's vacated position without changing their facing direction. The result is as if the designated dancer did a Truck while dragging the adjacent dancer.

Viz také (direction) Loop n [C2] a Press direction [C1,C2].

CALLERLAB definition for Truck
CALLERLAB definition for Reverse Truck

Choreography for Truck

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/truck.php?level=master&language=czech
24-June-2024 02:05:37
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL