Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Truck:
Boys krok o jednu pozici stranou doleva;
Girls krok o jednu pozici stranou doprava.

Reverse Truck:
Boys krok o jednu pozici stranou doprava;
Girls krok o jednu pozici stranou doleva.

Poznámky:
  • 'Pozice' je pro potřeby této definice místo, které by bylo být obsazeno tanečníkem. Ve formaci 2 x 4 je osm pozic. Formace Squared Set, Butterfly nebo "O" je matice 16-Matrix (4 x 4) a pozice odkazuje na místo v této matici.
  • U figury Truck záleží na pohlaví: Girls jdou vždy doprava, Boys vždy doleva.
  • Caller může také říct direction Truck kde direction může být In, Out, Right nebo Left. V takovém případě se ustupuje o jednu pozici daným směrem direction. Směr direction je relativní vůči středu čtverylky. U takového použití Truck pak na pohlaví nezáleží.
  • Truck je poziční figura, stejně jako Loop [C2] a Press [C1,C2].

V následujících diagramech je = Boy a = Girl.

 
před
Truck
 po
 
před
Truck
 po
 
před
Truck
 po

anyone Tow Truck [C4] (Lee Kopman): From an applicable 2-dancer formation. Designated dancer Truck as the adjacent dancer moves into designated dancer's vacated position without changing their facing direction. The result is as if the designated dancer did a Truck while dragging the adjacent dancer.

Viz také (direction) Loop n [C2] a Press direction [C1,C2].

https://www.ceder.net/def/truck.php -- Copyright © 2020 Vic Ceder.  All Rights Reserved.