Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

{anyone} Tow Truck [C4]
   (Lee Kopman)
C4:     

Jazyk:
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací dvou tanečníků.

Označení tanečníci Truck, neoznačení tanečníci se přesunou na uvolněné místo beze změny směru pohledu.

 
před
Tow Truck
 po
 
před
Heads Tow Truck
 po

Poznámky:
  • Tow Truck se podobá Shove Off, až na to, že označení tanečníci dělají Truck místo Flip away.
  • Aby se neoznačený tanečník dostal na místo označeného tanečníka, musí udělat Dodge, Press Ahead, nebo Press Back.
  • Shove Off je poziční povel (také se říká Space Invader) (stejně jako Anchor, Loop, Press, Shove Off, nebo Truck).
  • Provedení Tow Truck se liší v závislosti na pohlaví tanečníků.

anyone 1 By n Tow Truck [C4]: Z formace Line of 3 (nebo více). Označený koncový tanečník Truck, ostatní se posunou směrem k uvolněnému místu beze změny směru pohledu. Dříve se tato figura jmenovala anyone Tow Train [obsolete C4 (už se nepoužívá)].

anyone Tow Train Leave The Caboose [obsolete]: Tow Train, ale neoznačený koncový tanenčík se nepohne. Je to totéž co anyone 1 By n-1 Tow Truck.

Viz také Shove Off [C4].

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C4:     

https://www.ceder.net/def/towtruck.php?language=czech
15-June-2024 17:27:14
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL