Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Triple Diamond Concept [C3A]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   edit def

Triple Diamonds consist of three adjacent Diamond formations some of which have positions occupied by phantoms. EN: 10
Triple Diamonds består av tre Diamond formationer bredvid varandra där några har positioner som upptas av Phantoms. SE: 10

The two most common types of Triple Diamonds are illustrated below. EN: 20
De två vanligaste typerna av Triple Diamonds visas nedan. SE: 20

Triple Diamonds:

 
 
Regular Triple Diamonds... EN: 30
Reguljära Triple Diamonds... SE: 30
  och Point-to-Point Triple Diamonds

Triple Diamonds are analogous to EN: 40
Triple Diamonds är analogt med SE: 40
Triple Boxes [C1] och Triple Columns | Lines | Waves [C1].

 
före
Triple Diamond Flip The Diamond
 efter

Triple Diamond calls are (4 or less)-dancer calls, requiring you to work only with the dancers in your Diamond. For historical reasons, some callers use 8-dancer calls such as Diamond Chain Thru. In this case, each dancer must select one of the other Diamonds to work with. This is accomplished by selecting the Diamond nearest you or, if you are equidistant from both Diamonds, select the Diamond you are facing. In today's nomenclature, the use of 8-dancer calls from Triple Diamonds should be given as 'Triple Diamonds Working Together...EN: 50
Triple Diamond call är (4 eller mindre)-dansare call, som kräver att du arbetar bara med dansarna i din Diamond. Av historiska skäl använder en del caller 8-dansare call som Diamond Chain Thru. I detta fall måste varje dansare välja en av de andra Diamonds att arbeta med. Detta åstadkoms genom att välja den Diamond som är närmast dig. Om det är samma avstånd, välj den Diamond du tittar mot. Med dagens uttryckssätt bör användningen av 8-dansare call från Triple Diamonds callas som 'Triple Diamonds Working Together...SE: 50

Triple "Z" CONCEPT [C4]:
Three adjacent "Z" formations. EN: 260
Tre "Z" formationer bredvid varandra. SE: 260

Triple "Z"s

 

Se också Triple formations Working direction CONCEPT [C3B].

CALLERLAB definition for Triple Diamond Concept

Choreography för Triple Diamond Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/triplediamond.php?language=sweden&level=master&action=edit
20-June-2024 03:04:22
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL