Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Track 2 [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Track 2 -- [Plus]
   (Dick Bayer 1976)
Plus:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Completed Double Pass Thru formation.

Beaus (vänsterdansarna) går i en vid sväng på utsidan för 3 Column Circulates medan
Belles (högerdansarna) arbetar på insidan för 3 Column Circulates.

Slutar i Parallel Right-Hand Waves.

   
före
Track 2
  part-way   (klart)

Kommentarer:

  • Tänk dig två tåg på skilda spår som passerar varandra i motsatta riktningar:
    • Beaus på ytterspåret;
    • Belles på innerspåret.
  • I din enhet finns det en Leader och en Trailer. Den som är Trailer kan placera sin hand på axeln på den som är Leader och fortsätter så. Det första Couple gör en överdriven Partner Trade medan de andra följer efter i single file, stiger framåt för att sluta i Parallel R-H Waves.
  • Track 2 är ekvivalent med Tandem Partner Trade & Tandem Touch.
  • Fusk: Leaders Trade, Pass Thru, Trade By, Step To A Wave.

Left Track 2 [NOL]: Gör Mirror Image av en Track 2. D.v.s., Beaus går på insidan medan Belles går på utsidan, passerar varandra med vänster axel, för att sluta i Parallel L-H Waves.

Track n [C3B] (Dick Bayer och Gus Greene 1976): Från en Completed Double Pass Thru. Tandem Partner Trade; Extend n gånger.

CALLERLAB definition for Track II

Choreography för Track 2

Comments? Questions? Suggestions?
 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/track2.php
24-July-2019 02:09:04
Copyright © Vic Ceder.  All Rights Reserved.