Definitions of Square Dance Calls and Concepts
{anything} The Axle [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

anything The Axle -- [C1]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

Från vilken som helst formation där anything callet slutar i en Trade By, Completed Double Pass Thru, eller R-H 3/4 Tag.

Gör anything callet; Outsides Cross Cast Back medan Centers Complete The Tag (Pass Thru eller Step Thru efter vad som behövs för att Centers skall stå back-to-back); alla gör en Trade; Centers Trade.

Slutar i Facing Lines

     
före
The Axle
 efter
Ends Cross Cast Back
medan Centers Pass Thru
 efter
alla gör en Trade
 efter
Centers Trade
(klart)

Kommentarer:

  • Några caller anser att The Axle betyder de sista 3/4 av Pass The Axle [C1], och därför anser de att det inte är tillåtet att calla The Axle från en Completed Double Pass Thru (eftersom Centers inte kan göra första delen av callet).
  • Kom ihåg att vid Cross Cast Back [C1] passerar man varandra med vänster axel.

anything The Axle But Cast fraction [C1V]: Byt ut att alla gör en Trade mot en Cast Off fraction. Du måste komma ihåg att göra den slutliga Centers Trade. Om fraction är 1/4 eller 3/4, slutar det i Back-to-Back Lines.

     
före
The Axle But Cast 1/4
 efter
Ends Cross Cast Back medan Centers Pass Thru
 efter
Cast Off 1/4
 efter
Centers Trade
(klart)

"Z" Axle [C3B] (Dave Hodson 1980): Från ett "Z" som man fått från en Line med Centers i en Mini-Wave efter en Step & Slide. Outsides Cross Cast Back; alla gör en Trade; Centers Trade. Slutar i en Line. Detta är ett 3-delars call.

Se också Cast Back, Cross Cast Back [C1] och Pass The Axle [C1].

CALLERLAB definition for The Axle

Choreography för anything The Axle

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/theaxle.php?level=master&language=sweden
21-October-2019 17:20:19
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.