Definitions of Square Dance Calls and Concepts
T-Bone Concept [C1]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

T-Bone Concept -- [C1]
   (Deuce Williams)
C1:     

Språk: or                 All   
   view (admin)

T-Bone är ett namn som ges till vilken som helst (vanligen rektangulär) uppställning där åtminstone en dansares ansiktsriktning är 90 grader vridet från en annan dansares ansiktsriktning. Ordet 'T-Bone' sägs vanligtvis inte såvida inte callern vill betona att dansarna skall se upp.

När du gör call från T-Bone formationer, gör din del av det givna callet. Anta att dansarna som är 'T-Boned' med dig tittar i den riktning som behövs för att du skall kunna göra din del av callet. Vanligtvis kommer du inte att interagera speciellt mycket med de som är 'T-Boned' med dig och callet kan kännas helt annorlunda än när det görs från en normal uppställning.

Exempel på T-Bone formationer:
 

   

 
I det sista exemplet,
dansarna agerar som om de vore i Lines, och
dansarna agerar som om de vore i Columns.

 
före
Peel & Trail
 efter

 
före
Walk & Dodge
 efter

 
före
Acey Deucey
 efter

 
före
Out Roll Circulate
 efter

När man gör Circulates (och call som innehåller Circulates) måste Lead dansare som går i en båge som del av sitt trafikmönster, gå utanför dansare som går rakt framåt. Detta betyder att några dansare kan passera varandra med höger axel medan andra passerar med vänster axel. Var noggrann med att passera med rätt axel eftersom callern kan fraktionalisera callet.

   
före
Box Circulate
 efter
1/2 Box Circulate
  (klart)

   
före
(all 8) Circulate
 efter
1/2 Circulate
  (klart)

Kommentarer:

  • När call görs från T-Bone, och normalt slutar i Lines slutar de ofta i Diamonds och vice versa.
  • Var mycket exakt med din positionering när du gör call från T-Bone. Försäkra dig om att formationerna är kompakta och att du är parallell med en vägg.

CALLERLAB definition for T-Bone Formation

Choreography för T-Bone Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
C1:     

https://www.ceder.net/def/tbone.php?level=C1&language=sweden
21-October-2019 05:02:17
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.