Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Switch To A(n) Diamond | Hourglass [A2]
   (Ron Schneider a Sandy Knowles 1973)
A2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Switch To A Diamond [A2] (Ron Schneider 1973):
Z formace Wave (nebo libovolné Line of 4)
Centers Run, Ends dělají svoji část Diamond Circulate.
Končí v Diamond.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975):
Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines).
Centers Run, Ends dělají svoji část Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate, Trailing Ends Veer Inward a skončí v Mini-Wave se svým opposite).
Končí v Hourglass.

Switch To A Diamond:

 
 
před
Switch To A Diamond
 po
Centers Run jako
Ends 'Diamond' Circulate
(hotovo)
Switch To An Hourglass:

 
 
před
Switch To An Hourglass
 po
Centers Run jako
Ends 'Hourglass' Circulate
(hotovo)

Poznámky:
  • Na A2 může být figura Switch To A Diamond callerována pouze z Wave a Switch To An Hourglass pouze z Parallel Waves. Od C1 výše mohou být tyto figury callerovány z libovolné legální výchozí formace.
  • U všech Switch figur dělají Centers Run (flip away směrem od středu formace).
  • Switch To A formation:
    Centers Run, Ends jdou svoji část formation Circulate. Obvykle končí v dané formaci.
  • Některé zdroje definují Switch To A Diamond jako Centers Run + New Centers Hinge. Věříme, že je lepší zapamatovat si, že Ends dělají Diamond Circulate. To vám zjednoduší učení v budoucnosti, protože budete pořád pooužíva to samé pravidlo (formation Circulate) pro tři figury (Switch To A Diamond, Switch To An Hourglass, Switch To An Interlocked Diamond). Budete si raději pamatovat tři různé pohyby nebo jedno pravidlo?

Switch The Wave [A2] (Roger Chapman 1969): Z formace Wave. Centers Run, Ends Cross Run. Končí v Two-Faced Line.

Switch To An Interlocked Diamond [C1] (Sandy Knowles 1976): Z formace Parallel Lines|Waves. Centers Run, Ends dělají svoji část Interlocked Diamond Circulate. Končí v Twin Diamonds.

Switcheroo [C4] (Lee Kopman 1972): Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines). Switch To A Diamond; Centers Cast Off 3/4, Ends Circulate. Parallel Waves končí v Parallel Two-Faced Lines.

Cross Roll To A(n) Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond [C4]: Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines). Centers Cross Run, Ends dělají svoji část Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond Circulate. Lepší jméno pro tuto figuru by mohlo být Cross Switch To A(n) Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond.

Cross To A(n) Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond [C4]: Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines). Centers Crossover Circulate, Ends dělají svoji část Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond Circulate.

CALLERLAB definition for Switch to a Diamond
CALLERLAB definition for Switch to an Hourglass

Choreography for Switch To A(n) Diamond | Hourglass

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
A2:     

https://www.ceder.net/def/switchtoa.php?level=A2&language=czech
19-May-2024 08:09:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL