Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Switch To A(n) Diamond | Hourglass [A2]
 
 

Switch To A Diamond [A2] (Ron Schneider 1973):
Z formace Wave (nebo libovolné Line of 4)
Centers Run, Ends dělají svoji část Diamond Circulate.
Končí v Diamond.

Switch To An Hourglass [A2] (Sandy Knowles 1975):
Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines).
Centers Run, Ends dělají svoji část Hourglass Circulate (Lead Ends 1/2 Circulate, Trailing Ends Veer Inward a skončí v Mini-Wave se svým opposite).
Končí v Hourglass.

Switch To A Diamond:

 
 
před
Switch To A Diamond
 po
Centers Run jako
Ends 'Diamond' Circulate
(hotovo)
Switch To An Hourglass:

 
 
před
Switch To An Hourglass
 po
Centers Run jako
Ends 'Hourglass' Circulate
(hotovo)

Poznámky:
  • Na A2 může být figura Switch To A Diamond callerována pouze z Wave a Switch To An Hourglass pouze z Parallel Waves. Od C1 výše mohou být tyto figury callerovány z libovolné legální výchozí formace.
  • U všech Switch figur dělají Centers Run (flip away směrem od středu formace).
  • Switch To A formation:
    Centers Run, Ends jdou svoji část formation Circulate. Obvykle končí v dané formaci.
  • Některé zdroje definují Switch To A Diamond jako Centers Run + New Centers Hinge. Věříme, že je lepší zapamatovat si, že Ends dělají Diamond Circulate. To vám zjednoduší učení v budoucnosti, protože budete pořád pooužíva to samé pravidlo (formation Circulate) pro tři figury (Switch To A Diamond, Switch To An Hourglass, Switch To An Interlocked Diamond). Budete si raději pamatovat tři různé pohyby nebo jedno pravidlo?

Switch The Wave [A2] (Roger Chapman 1969): Z formace Wave. Centers Run, Ends Cross Run. Končí v Two-Faced Line.

Switch To An Interlocked Diamond [C1] (Sandy Knowles 1976): Z formace Parallel Lines|Waves. Centers Run, Ends dělají svoji část Interlocked Diamond Circulate. Končí v Twin Diamonds.

Switcheroo [C4] (Lee Kopman 1972): Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines). Switch To A Diamond; Centers Cast Off 3/4, Ends Circulate. Parallel Waves končí v Parallel Two-Faced Lines.

Cross Roll To A(n) Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond [C4]: Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines). Centers Cross Run, Ends dělají svoji část Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond Circulate. Lepší jméno pro tuto figuru by mohlo být Cross Switch To A(n) Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond.

Cross To A(n) Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond [C4]: Z formace Parallel Waves (a vhodných Parallel Lines). Centers Crossover Circulate, Ends dělají svoji část Diamond | Hourglass | Interlocked Diamond Circulate.

https://www.ceder.net/def/switchtoa.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.