Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swap Around, Reverse Swap Around [A1]
   (Ed Hollow 1965)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace Facing Couples nebo z T-Bone 2 x 2, ve kterých jsou všichni Trailer.

Swap Around:
Belles jde dopředu (Box Circulate),
Beaus flip (Run) na původní pozici Belle.

Reverse Swap Around:
Beaus jde dopředu (Box Circulate),
Belles flip (Run) na původní pozici Beau.

Facing Couples končí v Back-to-Back Couples.

Swap Around:

 
   
před
Swap Around
 po
1/2
  (hotovo)
Reverse Swap Around:

 
   
před
Reverse Swap Around
 po
1/2
  (hotovo)

Poznámky:
  • Tanečníci jsou mnohdy zmatení a neví, kdo má jít rovně a kdo uhýbat. Mnoho tanenčíků čeká a nehnou se do té doby, dokud neuvidí pohnout se někoho jiného. Proto, pokud víte co dělat, buďte asertivní a jděte!
  • Pro plynulejší zatancování je dobré, když se ti, co uhýbají, otočí o čtvrt tanečníkovi vedle sebe a počkají, až odejte.
  • Při Swap Around se všichni ve svém boxu posunou o jedno místo proti směru hodinových ručiček.
  • Při Reverse Swap Around se všichni ve svém boxu posunou o jedno místo po směru hodinových ručiček.
  • U Swap Around někteří calleři učí, že Belle jde rovně a ukazuje rukou doleva, čímž dává signál tanenčíkovi před sebou, že má uhnout.

Split Swap (Around) [C2] ("Skinny" Hall 1968): Z formace Facing Couples nebo T-Bone 2 x 2, ve kterých jsou všichni Trailer. Jako jeden pohyb Belles Box Circulate & 1/4 Right, Beaus 1/4 Right & Box Circulate. Facing Couples končí v Back-to-Back Couples.

Swap The Wave [C2] (Lee Kopman 1972): Z formace Wave. Jako jeden pohyb Step Thru; výslední Beaus 1/4 Right & Wheel Thru. Končí v Back-to-Back Couples. Výsledný efekt Swap The Wave je stejný, jako kdyby každý udělat krok zpět (a zformoval Facing Couples) a pak Swap Around.

Swap The Top [C3A,C3B] (Bob Norton 1970): Z formace Facing Couples. Belles Extend (L-H) and Cast Off 3/4, Beaus Run jeden a půl. Končí v R-H Wave.

Swap The Windmill [C4] (Keith Gulley 1970): Z vhodných formací 2 x 4, jsou jsou Facing Lines nebo Eight Chain Thru. 1/2 Swap Around; srovnejte se do normálních (Center-to-Center) Diamonds; Spin The Windmill, Ends Circulate 2 (tak, jak jste). Končí v Parallel L-H Two-Faced Lines.

Fan Thru [C4] (Tom Tarleton 1967): Z formace Facing Couples nebo R-H Wave. Step to a Wave, pokud je potřeba; Centers Trade; all Step Thru. Končí v Back-to-Back Couples. Fan Thru je choreograficky totéž co Reverse Swap Around, a podle našeho názoru mnohem plynulejší figura.

Grand Swap Around [NOL]: Z vhodných Columns of 3 nebo 4 (např. L-H 1/4 Box). Belles Circulate, Beaus Run.

Grand Swap Around:

 
 
před
Swap Around
  (hotovo)

CALLERLAB definition for Swap Around
CALLERLAB definition for Reverse Swap Around

Choreography for Swap Around, Reverse Swap Around

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/swaparound.php?language=czech&level=master
19-June-2024 07:56:49
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL