Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Swap Around, Reverse Swap Around [A1]
   (Ed Hollow 1965)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
  
   edit def

From Facing Couples, or from a T-Bone 2 x 2 in which everyone is a Trailer. EN: 10
Z formace Facing Couples nebo z T-Bone 2 x 2, ve kterých jsou všichni Trailer. CZ: 10

Swap Around:
Belles walk forward (Box Circulate) as
Beaus flip (Run) into the adjacent Belle's position. EN: 20
Belles jde dopředu (Box Circulate),
Beaus flip (Run) na původní pozici Belle. CZ: 20

Reverse Swap Around:
Beaus walk forward (Box Circulate) as
Belles flip (Run) into the adjacent Beau's position. EN: 30
Beaus jde dopředu (Box Circulate),
Belles flip (Run) na původní pozici Beau. CZ: 30

Facing Couples end in Back-to-Back Couples. EN: 40
Facing Couples končí v Back-to-Back Couples. CZ: 40

Swap Around:

 
   
před
Swap Around
 po
1/2
  (hotovo)
Reverse Swap Around:

 
   
před
Reverse Swap Around
 po
1/2
  (hotovo)

Poznámky:
 • Dancers are often confused as to who walks and who flips. Many dancers wait before moving until they see another dancer move. Hence, if you know which part to do, be assertive and move! EN: 50
  Tanečníci jsou mnohdy zmatení a neví, kdo má jít rovně a kdo uhýbat. Mnoho tanenčíků čeká a nehnou se do té doby, dokud neuvidí pohnout se někoho jiného. Proto, pokud víte co dělat, buďte asertivní a jděte! CZ: 50
 • For smoother dancing, those who flip over should turn 1/4 toward the adjacent dancer and pause briefly to allow them to move out of the way. EN: 60
  Pro plynulejší zatancování je dobré, když se ti, co uhýbají, otočí o čtvrt tanečníkovi vedle sebe a počkají, až odejte. CZ: 60
 • On Swap Around everyone moves one position counter-clockwise within the box of 4. EN: 70
  Při Swap Around se všichni ve svém boxu posunou o jedno místo proti směru hodinových ručičekCZ: 70
 • On Reverse Swap Around everyone moves one position clockwise within the box of 4. EN: 80
  Při Reverse Swap Around se všichni ve svém boxu posunou o jedno místo po směru hodinových ručičekCZ: 80
 • On Swap Around, some callers teach the Belle to walk forward and point to the Left or make a hand-wave motion to the dancer in front of them. This signals that dancer to flip over and get out of the way. EN: 90
  U Swap Around někteří calleři učí, že Belle jde rovně a ukazuje rukou doleva, čímž dává signál tanenčíkovi před sebou, že má uhnout. CZ: 90

Split Swap (Around) [C2] ("Skinny" Hall 1968):
From Facing Couples or from a T-Bone 2 x 2 in which everyone is a Trailer. As one movement, Belles Box Circulate & 1/4 Right as Beaus 1/4 Right & Box Circulate. Facing Couples end in Back-to-Back Couples. EN: 62
Z formace Facing Couples nebo T-Bone 2 x 2, ve kterých jsou všichni Trailer. Jako jeden pohyb Belles Box Circulate & 1/4 Right, Beaus 1/4 Right & Box Circulate. Facing Couples končí v Back-to-Back Couples. CZ: 62

Swap The Wave [C2] (Lee Kopman 1972):
From a Wave. As one movement, Step Thru; resulting Beaus 1/4 Right & Wheel Thru. Ends in Back-to-Back Couples. The end result of Swap The Wave is as if everyone took a step backward (to form Facing Couples) and then did a Swap Around. EN: 63
Z formace Wave. Jako jeden pohyb Step Thru; výslední Beaus 1/4 Right & Wheel Thru. Končí v Back-to-Back Couples. Výsledný efekt Swap The Wave je stejný, jako kdyby každý udělat krok zpět (a zformoval Facing Couples) a pak Swap Around. CZ: 63

Swap The Top [C3A,C3B] (Bob Norton 1970):
From Facing Couples. Belles Extend (L-H) and Cast Off 3/4 as Beaus Run once and a half. Ends in a R-H Wave. EN: 64
Z formace Facing Couples. Belles Extend (L-H) and Cast Off 3/4, Beaus Run jeden a půl. Končí v R-H Wave. CZ: 64

Swap The Windmill [C4] (Keith Gulley 1970):
From an applicable 2 x 4 such as Facing Lines or an Eight Chain Thru. 1/2 Swap Around; adjust as necessary to make normal (Center-to-Center) Diamonds; Spin The Windmill, Ends Circulate 2 (as you are). Ends in Parallel L-H Two-Faced Lines. EN: 65
Z vhodných formací 2 x 4, jsou jsou Facing Lines nebo Eight Chain Thru. 1/2 Swap Around; srovnejte se do normálních (Center-to-Center) Diamonds; Spin The Windmill, Ends Circulate 2 (tak, jak jste). Končí v Parallel L-H Two-Faced Lines. CZ: 65

Fan Thru [C4] (Tom Tarleton 1967):
From Facing Couples or a R-H Wave. Step to a Wave if necessary; Centers Trade; all Step Thru. Ends in Back-to-Back Couples. Fan Thru is choreographically equivalent to Reverse Swap Around and, in our opinion, a smoother call. EN: 66
Z formace Facing Couples nebo R-H Wave. Step to a Wave, pokud je potřeba; Centers Trade; all Step Thru. Končí v Back-to-Back Couples. Fan Thru je choreograficky totéž co Reverse Swap Around, a podle našeho názoru mnohem plynulejší figura. CZ: 66

Grand Swap Around [NOL]:
From appropriate Columns of 3 or 4 (e.g., a L-H 1/4 Box). Belles Circulate as Beaus Run. EN: 546
Z vhodných Columns of 3 nebo 4 (např. L-H 1/4 Box). Belles Circulate, Beaus Run. CZ: 546

Grand Swap Around:

 
 
před
Swap Around
  (hotovo)

CALLERLAB definition for Swap Around
CALLERLAB definition for Reverse Swap Around

Choreography for Swap Around, Reverse Swap Around

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/swaparound.php?language=czech&level=master&action=edit
15-July-2024 11:24:13
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL