Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Stretched Box | Column | Line | Wave Concept [C2]
   (autor neznámý)
C2:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace osmi tanečníků (2 x 4 pro Stretched Box; 1 x 8 pro Stretched Column | Line | Wave).

Prohlédněte si formaci podél dlouhé osy a spárujte tanečníky po dvojicích (sousedící tanečníky). Každé vnitřní dvojice pracuje s nejvzdálenějším venkovním párem. Figuru skončete tak, že všichni čtyři tanečníci jsou na té vzdálené straně.

Stretched Box:

 
 
Pracujte s těmito
tanečníky, ale...
  proveďte figuru,
jako byste byli tady.
Stretched Column | Line | Wave:

 
 
Pracujte s těmito
tanečníky, ale...
  proveďte figuru,
jako byste byli tady.

Poznámky:
 • Danou figuru musí být možno provést čtyřmi (nebo méně) tanečníky. Nesmí jít o figuru pro osm lidí.

  • NApříklad z formace Double Pass Thru: Stretched Box Rotary Spin není legální, protože tanečníci z jedné skupiny čtyř lidí by museli pracovat s tanečníky z druhé skupiny. Podobně z Tidal Wave: Stretched Wave Relay The Shadow není legální.
  • Stretched Box | Column | Line | Wave identifikuje formaci (tzn. Box, Column, Line, Wave)čtyř tanečníků, která byla roztrhnuta vejpůl. Tanečníci provedou figuru a zároveň formaci opět smrští k sobě.
  • Slova Stretched Box | Column | Line | Wave nejsou sami o sobě povel a nikdo se při nich nikam nehýbá.
 • Pokud daná figura může být provedena buď čtyřmi nebo osmi tanečníky, proveďte verzi pro čtyři lidi. Například Stretched Box Counter Rotate 1/4, tím Counter Rotate je myšleno Split Counter Rotate. Stretched Box Circulate pak bude Split Circulate.
 • Venkovní pár tanečník udělá figuru normálně (tzn. pracují na své straně).
 • Stretched Box | Column | Line | Wave CONCEPT [C2] je jiný než Stretch CONCEPT [C1]. Hledejte v pokynu slova 'Box', 'Column', 'Line', nebo 'Wave.'

 
před
Stretched Box
Counter Rotate 1/4
 po
 
před
Stretched Line Cross Fire
 po
 
před
Stretched Wave Recycle
 po
 
před
Stretched Column
Dixie Style To A Wave
 po

Traffic patterns:
 • Někteří tanečníci provedou nejprve přesun na správnou stranu čtverylky a teprve pak provedou figuru. I když to může pomoci v orientaci i provedení, často je takové chovaní nepřirozené. Snažte se mu vyhnout! Místo toho si myslete, že začnete figuru jako Disconnected a postupně se přesunete na správné koncové místo.
 • Z formace Columns by u Stretched Box Peel & Trail: bylo divné, kdyby Centers udělali Substitute (Stable Zoom) a pak všichni Peel & Trail; plynulejší provedení by bylo, kdyby Leads udělali Phantom Run and Press Ahead a Trailers Press Ahead and Trade.
 • Z formace Tidal Wave by u Stretched Wave Explode The Wave: bylo divné, kdyby Center 4 udělali Once Removed Half Sashay (fuj!) a pak všichni Explode The Wave; lepší je udělat Step Thru; Face In; Centers Pass Thru; všichni Right Pull By.

Všimněte si rozdílu mezi Stretched Box Shakedown a Stretch Shakedown:

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Stretched Box Shakedown
 po
Stretch Shakedown

Všimněte si rozdílu mezi Stretched Wave Ah So and Stretch Ah So:

 
Toto je výchozí formace
pro následující příklady:
 
 
po
Stretched Wave Ah So
 po
Stretch Ah So

Stretched Diamond | Triangle CONCEPT [C4]: Z formací Twin Diamonds | Triangles. Začněte figuru v Interlocked Diamond | Triangle, ale skončete na každé straně.

 
před
Stretched Triangle Reshape
 po

Viz také Stretch CONCEPT [C1].

CALLERLAB definition for Stretched (Formation) Concept

Choreography for Stretched Box | Column | Line | Wave Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
C2:     

https://www.ceder.net/def/stretchedbclw.php?language=czech
13-June-2024 17:28:43
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL