Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 

Z formace osmi tanečníků (2 x 4 pro Stretched Box; 1 x 8 pro Stretched Column | Line | Wave).

Prohlédněte si formaci podél dlouhé osy a spárujte tanečníky po dvojicích (sousedící tanečníky). Každé vnitřní dvojice pracuje s nejvzdálenějším venkovním párem. Figuru skončete tak, že všichni čtyři tanečníci jsou na té vzdálené straně.

Stretched Box:

 
 
Pracujte s těmito
tanečníky, ale...
  proveďte figuru,
jako byste byli tady.
Stretched Column | Line | Wave:

 
 
Pracujte s těmito
tanečníky, ale...
  proveďte figuru,
jako byste byli tady.

Poznámky:

 
před
Stretched Box
Counter Rotate 1/4
 po
 
před
Stretched Line Cross Fire
 po
 
před
Stretched Wave Recycle
 po
 
před
Stretched Column
Dixie Style To A Wave
 po

Traffic patterns:
Všimněte si rozdílu mezi Stretched Box Shakedown a Stretch Shakedown:

 

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Stretched Box Shakedown

po
Stretch Shakedown
Všimněte si rozdílu mezi Stretched Wave Ah So and Stretch Ah So:

 

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Stretched Wave Ah So

po
Stretch Ah So

Stretched Diamond | Triangle CONCEPT [C4]: Z formací Twin Diamonds | Triangles. Začněte figuru v Interlocked Diamond | Triangle, ale skončete na každé straně.

 
před
Stretched Triangle Reshape
 po

Viz také Stretch CONCEPT [C1].

https://www.ceder.net/def/stretchedbclw.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.