Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Phantom Boxes Concept [C3B]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 2 x 8 Matris.

Dela 2 x 8 Matrisen i två 2 x 4 Matriser. Arbeta i denna 2 x 4 på varje sida.

Arbeta med dessa positioner för
Split Phantom Boxes

Split Phantom Boxes In Roll Circulate:

 
 
före
Split Phantom Boxes In Roll Circulate
 efter
Split Phantom Boxes Walk Out To A Wave:

 
 
före
Split Phantom Boxes Walk Out To A Wave
 efter

Kommentarer:
  • Split Phantom Boxes likanar Split Phantom Columns| Lines | Waves [C3A] utom att 2 x 4 formationen bredvid är end-to-end istället fört center-to-center.
  • Som i Split Phantom Columns | Lines | Waves måste du stanna i din egen halva av uppställningen när du gör ett call i din Split Phantom Boxes.
  • Tänk dig att det finns en tegelvägg som delar uppställningen i två halvor. Detta kan hjälpa till så att du inte kommer över i den andra halvan av uppställningen.
  • Historiskt, har Split Phantom Boxes också varit känt som Split Phantom Twin Boxes och Divided Phantom Columns | Lines | Waves.

Split Phantom formations CONCEPT [C4]: Från Phantom Formation som består av 16 positioner. Dela denna 16-positionformation i fyra underformationer med 4 positioner i varje. Gör detta genom att dra en tänkt cirkel runt varje underformation. Cirklarna får inte skära varandra och orienteringen på de fyra cirklarna skall vara en rät linje, så att ABCD där A, B, C och D var och en representerar en grupp med fyra positioner.

  • För Split Phantom formations, arbetar två grupper bredvid varandra (dvs., AB och CD) tillsammans i en 8-positioners formation.
  • För Interlocked Phantom formations, once-removed grupper (dvs., AC och BD) arbetar tillsammans i en 8-positioners formation.
  • För Phantom formations, koncentriska grupper (dvs., AD och BC) arbetar tillsammans i en 8-positioners formation.

Split Phantom Boxes [C3B]
Interlocked Phantom Boxes [C4]
Phantom Boxes [C4]
Split Phantom Diamonds [C3B]
Interlocked Phantom Diamonds [C4]
Phantom Diamonds [C4]

Choreography för Split Phantom Boxes Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/splitphantomboxes.php?level=master&language=sweden
15-July-2024 16:45:35
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL