Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept [C3A]
   (Keith Gulley 1977)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en 4 x 4 Matris, visualiserad som 4 Columns | Lines | Waves bredvid varandra.

Dela en 4 x 4 Matris i två uppsättningar av Columns | Lines | Waves bredvid varandra och arbeta i den resulterande 2 x 4 Matrisen på varje sida.

   
Arbeta med de här positionerna för
Split Phantom Columns
 före
Split Phantom Columns
Triple Cross
 efter
   
Arbeta med de här positionerna för
Split Phantom Lines | Waves
 före
Split Phantom Waves
In Roll Circulate
 efter

Kommentarer:
  • Om det givna callet kräver att du vet ansiktsriktningen på en Phantom, titta på dennas opposite i Split Phantom Columns | Lines | Waves formationen. Förhoppningsvis så finns det en riktig dansare i denna position, i vilket fall så tittar då din Phantom i motsatt riktning mot den dansaren. Detta är känt som Assume Symmetry (antag symmetri). En del caller anser att du alltid skall göra det; andra caller anser att du aldrig skall göra det (jag har den senare åsikten).
  • Om callern säger Split Phantom Waves, så har du mer information om ansiktsriktningen på Phantoms: de måste vara i Waves!
  • Tänk att du har en tegelmur som delar uppställningen i två halvor. Det kan hjälpa dig att undvika att komma över i den andra halvan.
  • Shape-changing call är tillåtna. Gör det givna callet, håll reda på Phantoms och "breathe" (andas) om nödvändigt så att de två resulterande formationerna är bredvid varandra.
  • Historiskt, har Split Phantom Columns | Lines | Waves också kallats Phantom Split Columns | Lines | Waves.

Från en T-Bone startformation, avgör varje dansare individuellt hur man delar 4 x 4 formationen.

 
 
före
Split Phantom Waves
In Roll Circulate
 efter
På högre nivåer, används Split Phantom Columns | Lines | Waves också från en 1 x 16.

 
Arbeta med de här positionerna för
Split Phantom Lines

Se också

CALLERLAB definition for Split Phantom Columns/Lines/Waves Concept

Choreography för Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/splitphantomclw.php?language=sweden&level=master
15-July-2024 17:16:05
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL