Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept [C3A]
   (Keith Gulley 1977)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Z formace 4 x 4 Matrix vizualizovaná jako 4 spojené Columns | Lines | Waves.

Rozdělte matici 4 x 4 na dvě sady spojených Columns | Lines | Waves a pracujte ve výsledné formaci 2 x 4 Matrix na každé straně.

   
Pro Split Phantom Columns
pracujte v těchto pozicích.
 před
Split Phantom Columns
Triple Cross
 po
   
Pro Split Phantom Lines | Waves
pracujte v těchto pozicích.
 před
Split Phantom Waves
In Roll Circulate
 po

Poznámky:
  • Pokud pro danou figuru potřebujete znát směr pohledu fantómů, koukněte se na fantómova oppsite v druhé Split Phantom Columns | Lines | Waves formaci. Pokud je na této pozici skutečný tanečník, kouká se fantóm opačným směrem než on. Tomuto se říká Assume Symmetry. Někteří calleři věří, že byste to měli dělat vždy. Jiní věří, že nikdy (já patřím k těm druhým).
  • Pokud caller řekne Split Phantom Waves, pak máte více informací o tom, kam se fantómové koukají: musí být ve Wave!
  • Představte si, že uprostřed je cihlová zeď, která odděluje dvě poloviny čtverylky. To by vám mělo zabránit přejít do druhé části čtverylky.
  • Shape-changing figury jsou dovolené. Proveďte danou figuru, udržujte si přehled o fantómech a v případě potřeby vydýchejte prázdné místo, aby výsledné formace stály vedle sebe.
  • Historicky byly Split Phantom Columns | Lines | Waves známy také jako Phantom Split Columns | Lines | Waves.

Z výchozí formace T-Bone si musí každý tanečník sám určit, jak rozdělit formaci 4 x 4.

 
 
před
Split Phantom Waves
In Roll Circulate
 po
Split Phantom Columns | Lines | Waves formace jsou občas použity z 1 x 16.

 
Pro Split Phantom Lines
pracujte v těchto pozicích.

Viz také

CALLERLAB definition for Split Phantom Columns/Lines/Waves Concept

Choreography for Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/splitphantomclw.php?level=master&language=czech
20-May-2024 20:49:06
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL