Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept [C3A]
   (Keith Gulley 1977)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   edit def

From a 4 x 4 Matrix, visualized as 4 adjacent Columns | Lines | Waves. EN: 10
Z formace 4 x 4 Matrix vizualizovaná jako 4 spojené Columns | Lines | Waves. CZ: 10

Split the 4 x 4 Matrix into two sets of adjacent Columns | Lines | Waves and work in the resulting 2 x 4 Matrix on each side. EN: 20
Rozdělte matici 4 x 4 na dvě sady spojených Columns | Lines | Waves a pracujte ve výsledné formaci 2 x 4 Matrix na každé straně. CZ: 20

   
Work with these positions for
Split Phantom Columns EN: 30
Pro Split Phantom Columns
pracujte v těchto pozicích. CZ: 30
 před
Split Phantom Columns
Triple Cross
 po
   
Work with these positions for
Split Phantom Lines | Waves EN: 40
Pro Split Phantom Lines | Waves
pracujte v těchto pozicích. CZ: 40
 před
Split Phantom Waves
In Roll Circulate
 po

Poznámky:
 • If the given call requires you to know the facing direction of a phantom, look at that phantom's opposite within the Split Phantom Columns | Lines | Waves formation. Hopefully that spot is occupied by a real dancer, in which case your phantom is facing the opposite direction of that dancer. This is known as Assume Symmetry. Some callers believe you should always do this; other callers believe you should never do this (I am of the latter opinion). EN: 50
  Pokud pro danou figuru potřebujete znát směr pohledu fantómů, koukněte se na fantómova oppsite v druhé Split Phantom Columns | Lines | Waves formaci. Pokud je na této pozici skutečný tanečník, kouká se fantóm opačným směrem než on. Tomuto se říká Assume Symmetry. Někteří calleři věří, že byste to měli dělat vždy. Jiní věří, že nikdy (já patřím k těm druhým). CZ: 50
 • If the caller says Split Phantom Waves, then you have more information about the facing direction of the phantoms: they must be in Waves! EN: 60
  Pokud caller řekne Split Phantom Waves, pak máte více informací o tom, kam se fantómové koukají: musí být ve Wave! CZ: 60
 • Imagine there is a brick wall dividing the two halves of the set. This can prevent you from crossing over into the other half of the set. EN: 70
  Představte si, že uprostřed je cihlová zeď, která odděluje dvě poloviny čtverylky. To by vám mělo zabránit přejít do druhé části čtverylky. CZ: 70
 • Shape-changing calls are allowed. Do the given call, keeping track of the phantoms, and breathe as necessary so that the two resulting formations are adjacent to each other. EN: 80
  Shape-changing figury jsou dovolené. Proveďte danou figuru, udržujte si přehled o fantómech a v případě potřeby vydýchejte prázdné místo, aby výsledné formace stály vedle sebe. CZ: 80
 • Historically, Split Phantom Columns | Lines | Waves have also been known as Phantom Split Columns | Lines | WavesEN: 90
  Historicky byly Split Phantom Columns | Lines | Waves známy také jako Phantom Split Columns | Lines | WavesCZ: 90

From a T-Bone starting formation, each dancer individually determines how to split the 4 x 4 formation. EN: 100
Z výchozí formace T-Bone si musí každý tanečník sám určit, jak rozdělit formaci 4 x 4. CZ: 100

 
 
před
Split Phantom Waves
In Roll Circulate
 po
Split Phantom Columns | Lines | Waves is also occasionally used from a 1 x 16. EN: 110
Split Phantom Columns | Lines | Waves formace jsou občas použity z 1 x 16. CZ: 110

 
Work with these positions for
Split Phantom Lines EN: 120
Pro Split Phantom Lines
pracujte v těchto pozicích. CZ: 120

Viz také

CALLERLAB definition for Split Phantom Columns/Lines/Waves Concept

Choreography for Split Phantom Columns | Lines | Waves Concept

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/splitphantomclw.php?level=master&language=czech&action=edit
15-June-2024 20:32:28
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL