Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split | Box Counter Rotate {fraction} [A2]
   (upphovsman okänd)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Split Counter Rotate fraction [A2]:

Från Parallel Waves, Mini-Wave Columns eller andra tillämpliga formationer.

Dela hela formationen i två lika stora subformationer (t.ex, från en 2x4, arbeta i varje 2x2). Lokalisera mittpunkten på varje subformation. Gå framåt i en båge den del av en cirkel som anges av 'fraction', runt mittpunkten på subformationen och håll samma avstånd till mitten på subformationen.

Om den givna fraction är 1/4, slutar Parallel Waves i Mini-Wave Columns och vice versa.

Box Counter Rotate fraction [A2]: Från en 2x2. Gå framåt i en båge den del av en cirkel som anges av fraction, runt mittpunkten på denna 2x2 och håll samma avstånd till mitten på denna 2x2. Slutar i en 2x2.

Från en R-H Box:

 
 
före
Box Counter Rotate 1/4
 efter
Från en L-H Box:

 
 
före
Box Counter Rotate 1/4
 efter

Från R-H Columns:

 
 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter
Från L-H Waves:

 
 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Kommentarer:
 • Den givna fraction är nästan alltid 1/4.
 • Om ingen fraction ges, anta 1/4.
 • På A2, görs Split Counter Rotate vanligen bara från en 2x4.
 • Från Parallel Waves och Mini-Wave Columns (eller en Mini-Wave Box), håll fast i handfattningen med dansaren bredvid och vrid er Box 1/4 cirkel (som om en stor hand sträcktes ned från himlen, tog tag i er Box om 4 och vred den 1/4 på stället).
 • Alla kan göra Roll efter en Split Counter Rotate.
 • En del dansare lär sig den här 'fuskdefinitionen': Walk & Turn | Turn & Walk.

  Detta betyder:

  • Trailers Walk & Turn (Circulate & 1/4 In);
  • Leaders Turn & Walk (1/4 In & Circulate).

  Denna fuskvariant är inte bra därför att:

  1. Den fungerar bara från en 2x2.
  2. Den gör att bara några dansare kan göra Roll.
  3. Den fungerar inte om callern callar 1/2 of a Counter Rotate 1/4.

  Denna fuskvariant bör undvikas. Försök istället visualisera att du vrider hela boxen 1/4.

 • Från en 2x2, förblir Leaders Leaders och Trailers förblir Trailers.
 • En del dansare tänker att de tittar på en ny vägg för varje 1/4-vridning. Andra tänker sig en klocka och tittar åt kl 3:00, 6:00, 9:00 eller 12:00.
 • En mer teknisk definition för Split Counter Rotate fraction:

  Dela formationen i två lika subformationer genom att dra en tänkt linje som delar den långa axeln på formationen. Dansare i varje subformation går framåt i en båge den del av en cirkel som anges av 'fraction', runt mittpunkten på subformationen och håll samma avstånd till mitten på subformationen. Från Parallel Lines eller Columns arbeta i varje Box; från Diamonds arbeta i varje Diamond; från en 1 x 8 Line arbeta i varje Line.
 • Då och då, kan du höra Split | Box Counter Rotate från en formation där några dansare i 4-dansare i formationen tittar medurs och andra tittar moturs med avseende på mittpunkten på 4-dansareformationen (t.ex, Facing Couples, Couples rygg mot rygg, Facing Diamond eller en Wave). I detta fall, gör bara din del av callet och passera varandra med höger axel när det behövs.
  • Tänk att alla dansarna i din formation tittar i den riktning som gör att hela din formation mjukt kan vridas den givna fraction.
  • Från Facing Couples, liknar en Box Counter Rotate 1/4 en (Box) Pass In.
  • Från Couples rygg mot rygg, liknar en Box Counter Rotate 1/4 en Partner Tag, utom att alla kan göra Roll efter en Box Counter Rotate 1/4.

Från en Tidal Two-Faced Line:

 
 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Från en Tidal Wave eller Two-Faced Line,
är Split Counter Rotate 1/4 identiskt med Lockit.

Från en ovanlig formation:

 
 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter

Från Point-to-Point Diamonds:

 
 
före
Split Counter Rotate 1/4
 efter
Center 6 Split Counter Rotate 1/2:

 
   
före
Center 6
Split Counter Rotate 1/2
 efter
turning 1/4
 efter
turning 1/2
(klart)

JÄMFÖR FÖLJANDE:

Detta är startformationen
för var och en av de följande:

efter
Split Counter Rotate 1/2

efter
Split Counter Rotate 1/4 Twice

 • För Split Counter Rotate 1/2, hitta mitten på din 4-dansareformation, gör sedan en Counter Rotate 1/2 runt denna mittpunkt. Från startformationen som visas ovan, dansas det som (på varje sida) 'Ends Trade, Centers Trade'.
 • För Split Counter Rotate 1/4 Twice, gör en Split Counter Rotate 1/4 (för att sluta i Parallel Waves); omvärdera din position (dela 2x4 formationen i två 2x2 formationer); (arbeta i din 2x2) Split Counter Rotate 1/4.

Counter Rotate fraction [C1] (Lee Kopman 1973): Från tillämpliga formationer. Gå framåt i en båge den del av en cirkel som anges av 'fraction', runt mittpunkten på uppställningen och håll samma avstånd till mitten på uppställningen.

Lickety Split [C3B] (Lee Kopman): Från en tillämplig 2 x 4. Ends Split Circulate medan Centers Split Counter Rotate 1/4. Slutar i en 2 x 4.

Tickle [C4]: Från tillämpliga formationer. Hinge; Split Counter Rotate 1/4.

CALLERLAB definition for Box Counter Rotate
CALLERLAB definition for Split Counter Rotate

Choreography för Split | Box Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/splitcounterrotate.php?language=sweden&level=master
15-July-2024 11:27:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL