Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Split | Box Counter Rotate {fraction} [A2]
   (autor neznámý)
All levels:     

Jazyk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Split Counter Rotate fraction [A2]:

Z formace Parallel Waves, Mini-Wave Columns a dalších vhodných formací.

Rozdělte celkovou formaci na dvě stejně velké sub-formace (tzn. z formace 2x4 pracujte v každé 2x2). Najděte střed každé sub-formace. Jděte dopředu obloučkem kolem svého středu o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své sub-formace.

Pokud je daný zlomek (fraction) 1/4, Parallel Waves končí v Mini-Wave Columns a naopak.

Box Counter Rotate fraction [A2]: Z formace 2x2. Jděte dopředu obloučkem kolem středu formace 2x2 o danou část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu své formace 2x2. Končí v 2x2.

Z R-H Box:

 
 
před
Box Counter Rotate 1/4
 po
Z L-H Box:

 
 
před
Box Counter Rotate 1/4
 po

Z R-H Columns:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po
Z L-H Waves:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Poznámky:
 • Daná část (fraction) je skoro vždy 1/4.
 • Pokud není řečena žádná část (fraction) znamená to 1/4.
 • Na A2 je Split Counter Rotate většinou prováděno z formace 2x4.
 • Z formace Parallel Waves a Mini-Wave Columns (nebo Mini-Wave Box) se držte s tanečníkem vedle sebe a otočte box o čtvrt kruhu (jako kdyby nějaká velká ruka otočila na místě celý box).
 • Po Split Counter Rotate mohou všichni udělat Roll.
 • Někteří tanečníci se učí následující 'cheat' definici: Walk & Turn | Turn & Walk.

  To znamená:

  • Trailers Walk & Turn (Circulate & 1/4 In);
  • Leaders Turn & Walk (1/4 In & Circulate).

  Tento cheat je špatný, protože:

  1. Funguje pouze z formace 2x2.
  2. Dovoluje udělat Roll pouze některým tanečníkům.
  3. Nefunguje, pokud caller požaduje 1/2 of a Counter Rotate 1/4.

  Tomuto cheatu byste se měli vyhnout. Místo toho si vizualizujte otáčející se box.

 • Z formace 2x2 Leaders zůstávají Leaders a Trailers zůstávají Trailers.
 • Někteří tanečníci si představují, ze se po každé otočce o 1/4 koukají na jinou zeď. Jiní si vizualizují hodiny a točí se směrem k 3:00, 6:00, 9:00 a 12:00 hodinám.
 • Techničtější definice Split Counter Rotate fraction:

  Rozdělte formaci na dvě stejné sub-formace nakreslením pomyslné čáry, půlící dlouho osu celkové formace. Tanečníci v každé sub-formaci jdou dopředu po oblouku o danou část (fraction) kruhu, kolem středu své sub-formace. Z formací Parallel Lines a Columns pracujte v každé sub-formaci Box; z formace Diamonds pracujte v každém Diamond; z formace 1 x 8 Line pracujte v každé Line.
 • Občas se po vás bude chtít udělat Split | Box Counter Rotate z formace čtyř tanečníků, ve které se někteří tanečníci koukají po směru a někteří proti směru hodinových ručiček (např. Facing Couples, Back-to-Back Couples, Facing Diamond nebo Wave). V takovém případě jděte svoji část figury, v případě potřeby se míjejte pravým ramenem.
  • Představte si, že se každý kouká tím směrem, který by byl potřeba pro hladké otočení boxu o požadovanou část (fraction) kruhu.
  • Z formace Facing Couples je Box Counter Rotate 1/4 jako (Box) Pass In.
  • Z formace Back-to-Back Couples je Box Counter Rotate 1/4 jako Partner Tag kromě toho, že všichni po Box Counter Rotate 1/4 mohou udělat Roll.

Z Tidal Two-Faced Line:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Z formace Tidal Wave a Two-Faced Line je
Split Counter Rotate 1/4 totéž co Lockit.

Z neobvyklá formace:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po

Z Point-to-Point Diamonds:

 
 
před
Split Counter Rotate 1/4
 po
Center 6 Split Counter Rotate 1/2:

 
   
před
Center 6
Split Counter Rotate 1/2
 po
turning 1/4
 po
turning 1/2
(hotovo)

VŠIMNĚTE SI ROZDÍLU:

Toto je výchozí formace
pro následující příklady:

po
Split Counter Rotate 1/2

po
Split Counter Rotate 1/4 Twice

 • Pro Split Counter Rotate 1/2 najděte střed formace čtyř tanečníků, pak udělejte Counter Rotate 1/2 kolem tohoto středu. Z výše zobrazené výchozí formace je provedení jako (each side) 'Ends Trade, Centers Trade'.
 • Pro Split Counter Rotate 1/4 Twice udělejte Split Counter Rotate 1/4 (končí v Parallel Waves), pak vyhodnoťe aktuální formaci (rozdělte formaci 2x4 na dvě 2x2); (v každé formaci 2x2) Split Counter Rotate 1/4.

Counter Rotate fraction [C1] (Lee Kopman 1973): Z vhodných formací. Jděte dopředu obloučkem kolem středu čtverylky o danou část část (fraction) kruhu. Zachovávejte stále stejnou vzdálenost od středu čtverylky.

Lickety Split [C3B] (Lee Kopman): Z vhodných formací 2 x 4. Ends Split Circulate, Centers Split Counter Rotate 1/4. Končí v 2 x 4.

Tickle [C4]: Z vhodných formací. Hinge; Split Counter Rotate 1/4.

CALLERLAB definition for Box Counter Rotate
CALLERLAB definition for Split Counter Rotate

Choreography for Split | Box Counter Rotate fraction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/splitcounterrotate.php?level=master&language=czech
28-May-2024 07:44:18
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL