Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Spin The Windmill {direction} [A2]
   (Holman Hudspeth 1968)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en generaliserad 1/4 Tag, generaliserade Columns där Centers tittar In eller andra tillämpliga formationer.

Centers
Arm Turn 1/2; Very Centers Trade; & Cast Off 3/4.
Outsides
Vrid individuellt 1/4 mot den givna 'direction' & Circulate två gånger.

Generaliserade Columns eller generaliserad 1/4 Tag slutar i Parallel Lines.

Från en 1/4 Tag:

 
     
före
Spin The Windmill In
 efter
Centers Arm Turn 1/2
medan Outsides 1/4 In
 efter
Very Centers Trade
medan Outsides Circulate en gång
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Circulate igen
(klart)
Från en Galaxy:

 
     
före
Spin The Windmill Left
 efter
Centers Arm Turn 1/2
medan Outsides 1/4 Left
 efter
Very Centers Trade
medan Outsides Circulate en gång
 efter
Centers Cast Off 3/4
medan Outsides Circulate igen
(klart)

Kommentarer:
 • Den givna 'direction' är vanligen In, Out, Right eller Left. Någon gång, kan callern använda Forward (eller As You Are som betyder vrid dig inte 1/4) eller Back (som betyder gör en U-Turn Back).
 • Callern kan modifiera hur långt Outsides skall göra Circulate. Till exempel, Spin The Windmill Right But Ends Circulate 1 & 1/2.
 • Left Spin The Windmill direction: Från en formation där Centers är i en Left-hand Wave eller Facing Couples. 'Left' berör bara Centers. Om Centers börjar i en L-H Wave, är ordet 'Left' inte nödvändigt, bara ett 'hjälpord' från callern. Vid callet Left Spin The Windmill Right, så berör 'Left' Centers och 'Right' berör Outsides. Outsides gör inte spegelbilden av Spin The Windmill Right.
 • Centers del av Spin The Windmill kan också betraktas som en Any Hand Swing Thru (Arm Turn 1/2 + Very Centers Trade) och sedan Cast Off 3/4. Försäkra dig om att Cast Off 3/4 är exakt och håll din position i din Center Box. Förvänta dig inte att någon nödvändigtvis skall ta tag i dig för att bilda Parallel Lines eller Waves. Det kan vara så att startformationen var ett T-Bone, eller att callern gav Outsides ett annat antal Circulate, eller att callern gav Outsides ett annat call att göra.
 • Outsides del är att individuellt vrida sig 1/4 mot den givna 'direction' och sen göra en Circulate två gånger. Vrid dig först 1/4 på stället och ta sedan en 'minnes-snapshot' av den 4-dansareformation som Outsides har. Nu, gör en Circulate två positioner i denna formation. Räkna positionerna allteftersom du går! Du slutar eller slutar inte med handfattning med en Center-dansare. Dessutom,efter vridning 1/4, kan du titta på eller vara rygg mot rygg med den andra End-dansaren: drabbas inte av panik - gör bara din del och Circulate två positioner.
 • Använd följande tips för att kolla att du är på rätt slutposition:
  • Spin The Windmill Out, slutar Ends med att titta Out.
  • Spin The Windmill In, slutar Ends med att titta In.
 • Om ingen direction ges för Spin The Windmill så är det 'Left'. Emellertid är detta något esoteriskt och baserat på den historiska användningen av callet. Med största sannolikhet skulle ingen caller idag calla Spin The Windmill och förvänta sig att Outsides skall veta att det är tänkt att de skall gå Left!
 • Ibland, kan en caller ge ett annat call i stället för en direction. Till exempel, Spin The Windmill Zig-Zag: Ends gör en Zig-Zag och sedan Circulate två gånger.

anything The Windmill [C1]: Från varierande formationer. Alla eller Center 4 gör anything-callet; Centers Cast Off 3/4 medan Outsides vrider sig 1/4 mot den givna direction & Circulate två gånger. Slutar i varierande formationer.

Reciprocate [C4] (Hank Drumm 1974): Från tillämpliga formationer som en generaliserad 1/4 Tag eller generaliserade Columns där Centers tittar på varandra. Centers Spin The Windmill medan Ends Divide och Touch 3/4. Slutar vanligen i Columns.

CALLERLAB definition for Spin the Windmill

Choreography för Spin The Windmill direction

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by Lars-Erik Morell.

 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/spinthewindmill.php?level=master&language=sweden
20-May-2024 02:15:20
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL