Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Reshape (The Triangle) [C2]
   (Johnny Preston 1982)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Wave-Based Triangle eller Tandem-Based Triangle.

Gå framåt till nästa Triangle position och byt din ansiktsriktning (genom att vrida dig mot mitten på din Triangle) 90° eller 180° vad som behövs för att ändra en Tandem-Based Triangle till en Wave-Based Triangle eller vice versa.

Från Wave-Based Triangles:

Från en R-H Triangle:

 
 
före
Reshape
 efter
Från en L-H Triangle:

 
 
före
Reshape
 efter

Från Tandem-Based Triangles:

Från en R-H Triangle:

 
 
före
Reshape
 efter
Från en L-H Triangle:

 
 
före
Reshape
 efter

Kommentarer:
  • Reshape The Triangle känns ganska likt en Split Counter Rotate 1/4 där du går till Triangle 'footprints'. I praktiken, kan du dansa Reshape som Triangle Counter Rotate 1/4 till 'footprints', och en av dansarna gör Roll för att bilda en Triangle av den andra typen. Från en Wave-Based Triangle, känns Reshape som Triangle Counter Rotate 1/4, ursprungliga Apex dansaren Roll. Från en Tandem-Based Triangle, känns Reshape som Triangle Counter Rotate 1/4, den nya Apex dansaren Roll.
  • Om du börjar i en Tandem-Based Triangle, måste du sluta i en Wave-Based Triangle och vice versa.
  • Från normala (inte Facing eller Funny) Triangles, förändras inte ansiktsriktningen på Apex positionen.
  • Ändra inte den hand du håller in mot mitten på din Triangle. Om du börjar i en R-H Triangle måste du sluta i en R-H Triangle.

3 By 1 Triangle Reshape [C2]:

 
 
före
3 By 1 Triangle Reshape
 efter

CALLERLAB definition for Reshape The Triangle

Choreography för Reshape (The Triangle)

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/reshape.php?level=C2&language=sweden
13-June-2024 20:36:45
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL