Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Reshape (The Triangle) [C2]
 
 
Från en Wave-Based Triangle eller Tandem-Based Triangle.

Gå framåt till nästa Triangle position och byt din ansiktsriktning (genom att vrida dig mot mitten på din Triangle) 90° eller 180° vad som behövs för att ändra en Tandem-Based Triangle till en Wave-Based Triangle eller vice versa.

Från Wave-Based Triangles:

Från en R-H Triangle:
 
 
före
Reshape
 efter

Från en L-H Triangle:
 
 
före
Reshape
 efter

Från Tandem-Based Triangles:

Från en R-H Triangle:
 
 
före
Reshape
 efter

Från en L-H Triangle:
 
 
före
Reshape
 efter

Kommentarer:
  • Reshape The Triangle känns ganska likt en Split Counter Rotate 1/4 där du går till Triangle 'footprints'. I praktiken, kan du dansa Reshape som Triangle Counter Rotate 1/4 till 'footprints', och en av dansarna gör Roll för att bilda en Triangle av den andra typen. Från en Wave-Based Triangle, känns Reshape som Triangle Counter Rotate 1/4, ursprungliga Apex dansaren Roll. Från en Tandem-Based Triangle, känns Reshape som Triangle Counter Rotate 1/4, den nya Apex dansaren Roll.
  • Om du börjar i en Tandem-Based Triangle, måste du sluta i en Wave-Based Triangle och vice versa.
  • Från normala (inte Facing eller Funny) Triangles, förändras inte ansiktsriktningen på Apex positionen.
  • Ändra inte den hand du håller in mot mitten på din Triangle. Om du börjar i en R-H Triangle måste du sluta i en R-H Triangle.

3 By 1 Triangle Reshape [C2]:
 
 
före
3 By 1 Triangle Reshape
 efter

https://www.ceder.net/def/reshape.php -- Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.