Printer friendly version
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicFrequently Asked QuestionsAcademy for Advanced and Challenge Enthusiasts  (AACE)Ceder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsDigital music informationSquare dance linksBande DéssineesLos Olivos Honey BeesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Remake The Thar -- [A2]
   (Oscar Hilding 1971)
A2:     

Språk:
or              All   
   view (admin)

Från en Thar.

  1. Arm Turn 1/4 (till en Alamo Ring);
  2. byt hand, Arm Turn 1/2;
  3. byt hand, Arm Turn 3/4.

Slutar i en Thar.

     
före
Remake The Thar
 efter
(Left) Arm Turn 1/4
 efter
(Right) Arm Turn 1/2
 efter
(Left) Arm Turn 3/4
(klart)

Kommentarer:
  • Den första Arm Turn är mycket snabb, i själva verket så snabb att ett vanligt misstag är att gå för långt. Försök istället att tänka att du gör, med den andra handen, en diagonal pull by med dansaren du tittar på diagonalt; sen (byt hand) Arm Turn 3/4 med nästa dansare för att sluta i en Thar
  • Om du är i en Thar som omedelbart före callet Remake The Thar rör sig (dvs, centers backar, ends går framåt), fortsätt att röra dig på samma sätt när callet är klart.
  • Remake The Thar börjar med att alla vrider 1/4. Detta i motsats till Remake där bara dansarna som har högerhandsfattning börjar callet.

Remake [A2] (Vince Di Caudo 1972): Från en R-H Mini-Wave Box, en Facing Diamond där Centers är i en R-H Mini-Wave, eller från andra tillämpliga 3- eller 4-dansare formationer. De som kan Right Arm Turn 1/4; de som möts och kan Left Arm Turn 1/2; de som möts och kan Right Arm Turn 3/4. Slutar vanligen i samma formation som startformationen. Remake är en 1/4 Thru följt av en Right Arm Turn 3/4.

CALLERLAB definition for Remake The Thar

Choreography för Remake The Thar

Comments? Questions? Suggestions?
 
A2:     

https://www.ceder.net/def/remakethethar.php?level=master%C3%A2%C5%92%C2%A9uage=sweden&language=sweden
12-June-2021 14:01:54
Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.