Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Peel To A Diamond [C2]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Peel To A Diamond -- [C2]
   (Bill Trench 1973)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en tillämplig 2 x 2 eller ett tillämpligt "Z" (som det "Z" man får från en Wave efter Ends Fold).

Leaders Peel Off | Trail Off medan Trailers (Step Ahead om nödvändigt) & Hinge.

Ett icke-T-Bone slutar i en Diamond.

Från Tandem Couples:
 

 
före
Peel To A Diamond
 efter

Från ett "Z":
 

 
före
Peel To A Diamond
 efter

Från en Mini-Wave Box:
 

 
före
Trail To A Diamond
 efter

Från en T-Bone Box:
 

 
före
Trail To A Diamond
 efter

Peel Off [Plus] (Howard Liffick 1962): Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller ett "Z". Som en rörelse, Leaders gör en Flip (180°) bort från mitten på 4-dansare formationen och stiger om det behövs framåt  Trailers stiger om det behövs framåt ovh U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på 4-dansare formationen. En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line.

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962): Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller "Z". Som en rörelse, Leaders stiger om det behövs framåt, Run (180° mot mitten på 4-dansare formationen) & Veer Out medan Trailers stiger om det behövs framåt och Trade (passerar varandra med vänster axel om de tittar åt samma håll). En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line. Speciellt slutar en Mini-Wave Box i en Two-Faced Line och Tandem Couples slutar i en One-Faced Line.

CALLERLAB definition for Peel to a Diamond
CALLERLAB definition for Trail to a Diamond

Choreography för Peel To A Diamond

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/peeltoadiamond.php?level=master&language=sweden
19-October-2019 16:54:15
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.