Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Peel The Top [Plus]
   (Melvin Roberts 1973)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

Från en Mini-Wave Box, från det "Z" man får från en Wave efter Ends Fold, eller från en tillämplig T-Bone 2 x 2.

  1. Leaders Peel Off medan Trailers stiger framåt (för att ta handfattning med innerhanden);
  2. Fan The Top.

En Mini-Wave Box eller "Z" slutar i en Wave.

Från en Mini-Wave Box:

 
   
före
Peel The Top
 efter
Leaders Peel Off
medan Trailers stiger framåt
 efter
Fan The Top
(klart)
Från ett "Z":

 
   
före
Peel The Top
 efter
Leaders Peel Off
medan Trailers stiger framåt
 efter
Fan The Top
(klart)
Från en T-Bone 2 x 2:
(används bara på C1 eller högre)

 
   
före
Peel The Top
 efter
Leaders Peel Off
medan Trailers stiger framåt
 efter
Fan The Top
(klart)

Kommentarer:
  • Orden 'stiger framåt' betyder att Trailers behöver göra 1/2 Circulate om startformationen är en 2 x 2, eller (full) Circulate om startformationen är ett "Z".
  • På Plus nivån, är standard startformation för Peel The Top ett L-H "Z" där Boys är Leaders och Girls är Trailers. Denna formation sätts vanligen upp från Parallel R-H Waves (Girls som Ends, Boys som Centers) genom att calla Girls Fold.
  • Från en Wave, Ends Fold följt av Peek The Top är ekvivalent med Spin The Top [Mainstream].
  • Från Parallel Waves, kan Peel The Top vara svårt att se. Arbeta med de 4 dansarna i din Box, inte i din Wave.

Fan The Top [Plus] (Deuce Williams 1967): Från en Line eller Diamond där Centers är i en Mini-Wave; eller från Facing Couples, i vilket fall dansarna först stiger upp i en Wave. Centers Arm Turn 3/4 medan Ends går framåt i en båge och vrider sig därmed 90°, för att röra sig i en kvartscirkel runt mitten på 4-dansare formationen. En Wave eller Facing Couples slutar i en Wave.

Peel Off [Plus] (Howard Liffick 1962): Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller ett "Z". Som en rörelse, Leaders gör en Flip (180°) bort från mitten på 4-dansare formationen och stiger om det behövs framåt  Trailers stiger om det behövs framåt ovh U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på 4-dansare formationen. En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line.

Trail The Top [C4]: Från en Mini-Wave Box, tillämpligt "Z", eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders Trail Off medan Trailers stiger framåt (för att ta handfattning med innerhanden); Fan The Top. Trail The Top är samma som Peel The Top utom att Leaders gör en Trail Off i stället för Peel Off.

CALLERLAB definition for Peel The Top

Choreography för Peel The Top

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/peelthetop.php?language=sweden&level=master
13-June-2024 23:11:00
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL