Definitions of Square Dance Calls and Concepts
Peel The Top [Plus]
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Peel The Top -- [Plus]
   (Melvin Roberts 1973)
All levels:     

Språk: or              All   
   view (admin)

Från en Mini-Wave Box, från det "Z" man får från en Wave efter Ends Fold, eller från en tillämplig T-Bone 2 x 2.

  1. Leaders Peel Off medan Trailers stiger framåt (för att ta handfattning med innerhanden);
  2. Fan The Top.

En Mini-Wave Box eller "Z" slutar i en Wave.

Från en Mini-Wave Box:
 

   
före
Peel The Top
 efter
Leaders Peel Off
medan Trailers stiger framåt
 efter
Fan The Top
(klart)

Från ett "Z":
 

   
före
Peel The Top
 efter
Leaders Peel Off
medan Trailers stiger framåt
 efter
Fan The Top
(klart)

Från en T-Bone 2 x 2:
(används bara på C1 eller högre)
 

   
före
Peel The Top
 efter
Leaders Peel Off
medan Trailers stiger framåt
 efter
Fan The Top
(klart)

Kommentarer:

  • Orden 'stiger framåt' betyder att Trailers behöver göra 1/2 Circulate om startformationen är en 2 x 2, eller (full) Circulate om startformationen är ett "Z".
  • På Plus nivån, är standard startformation för Peel The Top ett L-H "Z" där Boys är Leaders och Girls är Trailers. Denna formation sätts vanligen upp från Parallel R-H Waves (Girls som Ends, Boys som Centers) genom att calla Girls Fold.
  • Från en Wave, Ends Fold följt av Peek The Top är ekvivalent med Spin The Top [Mainstream].
  • Från Parallel Waves, kan Peel The Top vara svårt att se. Arbeta med de 4 dansarna i din Box, inte i din Wave.

Fan The Top [Plus] (Deuce Williams 1967): Från en Line eller Diamond där Centers är i en Mini-Wave; eller från Facing Couples, i vilket fall dansarna först stiger upp i en Wave. Centers Arm Turn 3/4 medan Ends går framåt i en båge och vrider sig därmed 90°, för att röra sig i en kvartscirkel runt mitten på 4-dansare formationen. En Wave eller Facing Couples slutar i en Wave.

Peel Off [Plus] (Howard Liffick 1962): Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller ett "Z". Som en rörelse, Leaders gör en Flip (180°) bort från mitten på 4-dansare formationen och stiger om det behövs framåt  Trailers stiger om det behövs framåt ovh U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på 4-dansare formationen. En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line.

Trail The Top [C4]: Från en Mini-Wave Box, tillämpligt "Z", eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders Trail Off medan Trailers stiger framåt (för att ta handfattning med innerhanden); Fan The Top. Trail The Top är samma som Peel The Top utom att Leaders gör en Trail Off i stället för Peel Off.

CALLERLAB definition for Peel The Top

Choreography för Peel The Top

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/peelthetop.php?level=master&language=sweden
20-October-2019 13:59:04
Copyright © 2019 Vic Ceder.  All Rights Reserved.