Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
Från en Mini-Wave Box, från det "Z" man får från en Wave efter Ends Fold, eller från en tillämplig T-Bone 2 x 2.

  1. Leaders Peel Off medan Trailers stiger framåt (för att ta handfattning med innerhanden);
  2. Fan The Top.

En Mini-Wave Box eller "Z" slutar i en Wave.

Från en Mini-Wave Box:

 
   
före
Peel The Top
 efter
Leaders Peel Off
medan Trailers stiger framåt
 efter
Fan The Top
(klart)
Från ett "Z":

 
   
före
Peel The Top
 efter
Leaders Peel Off
medan Trailers stiger framåt
 efter
Fan The Top
(klart)
Från en T-Bone 2 x 2:
(används bara på C1 eller högre)

 
   
före
Peel The Top
 efter
Leaders Peel Off
medan Trailers stiger framåt
 efter
Fan The Top
(klart)

Kommentarer:

Fan The Top [Plus] (Deuce Williams 1967): Från en Line eller Diamond där Centers är i en Mini-Wave; eller från Facing Couples, i vilket fall dansarna först stiger upp i en Wave. Centers Arm Turn 3/4 medan Ends går framåt i en båge och vrider sig därmed 90°, för att röra sig i en kvartscirkel runt mitten på 4-dansare formationen. En Wave eller Facing Couples slutar i en Wave.

Peel Off [Plus] (Howard Liffick 1962): Från en tillämplig 2 x 2 (vanligen en Mini-Wave Box eller Tandem Couples) eller ett "Z". Som en rörelse, Leaders gör en Flip (180°) bort från mitten på 4-dansare formationen och stiger om det behövs framåt  Trailers stiger om det behövs framåt ovh U-Turn Back genom att vrida sig bort från mitten på 4-dansare formationen. En icke-T-Bone startformation slutar alltid i en Line.

Trail The Top [C4]: Från en Mini-Wave Box, tillämpligt "Z", eller tillämplig T-Bone 2 x 2. Leaders Trail Off medan Trailers stiger framåt (för att ta handfattning med innerhanden); Fan The Top. Trail The Top är samma som Peel The Top utom att Leaders gör en Trail Off i stället för Peel Off.

https://www.ceder.net/def/peelthetop.php -- Copyright © 2021 Vic Ceder.  All Rights Reserved.