Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System (CSDS)Square Rotation Program (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Peel Off [Plus]
   (Howard Liffick 1962)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
   edit def

From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or a "Z". EN: 10
Z vhodných formací 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a z formace "Z". CZ: 10

As one movement, Leaders flip 180° away from the center of the 4-dancer formation and step forward if necessary as the Trailers step forward if necessary and U-Turn Back by turning away from the center of the 4-dancer formation. EN: 20
Jako jeden pohyb Leaders flip 180° směrem od středu formace čtyř tanečníků a krok dopředu v případě potřeby. Trailers krok dopředu v případě potřeby a U-Turn Back směrem od středu formace čtyř tanečníků. CZ: 20

A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. EN: 30
Non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line. CZ: 30

Poznámky:
 • The words 'step forward if necessary' mean that you may need to step forward so that the ending formation is centered and compact, with each dancer ending on a center-axis of the original 4-dancer formation. I.e., a non-T-Bone starting formation always ends in a Line; a T-Bone starting formation usually ends in a Diamond. EN: 40
  Výraz 'krok dopředu v případě potřeby' znamená, že můžete udělat krok dopředu, aby koncová formace byla vystředěná a kompaktní, se všemi tanečníky na pomyslné čáře procházející středem původní výchozí formace. To znamená, že non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line, a T-Bone výchozí formace obvykle končí v Diamond. CZ: 40
 • Everybody turns 180° away from the center of the 4-dancer formation. This is important in case the caller adds a Roll [Plus]. Everybody can Roll after a Peel Off. Our definition uses the words 'as one movement...' precisely so that everybody can RollEN: 50
  Všichni se točí o 180° směrem od středu formace čtyř tanečníků. To je důležité v případě, že caller řekne Roll [Plus]. Po Peel Off mohou všichni dělat Roll. Naše definice používá výraz 'jako jeden pohyb...' právě proto, aby mohli všichni dělat RollCZ: 50
 • From a non-T-Bone starting formation, be sure to grab hands after the call in order to establish a Line of 4. Think about grabbing hands with your resulting partner as soon as you can (when you hear the command Peel Off, the Leader can immediately start to reach back with their outside hand; and the Trailer, with their inside hand, can start to reach forward across their body to grab hands with the Leader). EN: 60
  Z non-T-Bone výchozí formace se po dokončení figury chytněte za ruce s dalšími tanečníky v Line of 4. Chytejte svého budou partnera za ruku hned, jak je to možné (když zazní Peel Off, tak Leaders mohou hned dát ruku za sebe svou vnější ruku a Trailers dát před sebe křížem svou vnitřní ruku a chytnout se). CZ: 60
 • Leaders become Ends, Trailers become Centers. EN: 70
  Leaders se stanou Ends, Trailers se stanou Centers. CZ: 70

Z R-H Mini-Wave Box:

 
 
před
Peel Off
 po
Z Tandem Couples:

 
 
před
Peel Off
 po
Z L-H "Z":

 
 
před
Peel Off
 po
Z R-H "Z":

 
 
před
Peel Off
 po
Z T-Bone 2 x 2:
(used only at C1 or above) EN: 80
(používáno na C1 a výše) CZ: 80

 
 
před
Peel Off
 po

Více poznámek:
 • Peel Off can also be thought of as a 1/4 Out; As Couples Roll. EN: 90
  Figura Peel Off může být také vnímána jako 1/4 Out; As Couples Roll. CZ: 90
 • Peel Off can also be called from formations where the active dancers are not in a Box. For example, from Twin Diamonds, the command could be Points Peel Off. In this case, use the center of the set (or the center of the 4-dancer formation, if any) as the center point from which to do the Peel Off. In other words, imagine that you have a box, with the center of the box being toward the center of the set. EN: 100
  Figura Peel Off může být také callerována z formací, ve kterým nejsou aktivní tanečníci v boxu. Například z formace Twin Diamonds může zaznít povel Points Peel Off. V takovém případě se jako referenční bod používá střed čtverylky. Jinými slovy představte si, že jste v boxu, jehož střed je ve středu čtverylky. CZ: 100

Points Peel Off:

 
 
před
Points Peel Off
 po

Peel The Top [Plus] (Melvin Roberts 1973):
From an applicable 2x2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Step Forward if necessary; all Fan The Top. A Non-T-Bone starting formation ends in a Wave. EN: 538
Z vhodných formací 2x2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers krok dopředu; všichni Fan The Top. Končí ve Wave. CZ: 538

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962):
From an applicable 2 x 2 (usually a Mini-Wave Box or Tandem Couples) or "Z". As one movement, Leaders step forward if necessary, run (180° toward the center of the 4-dancer formation) & veer out as the Trailers step forward if necessary and Trade (passing left-shoulders if facing the same direction). A Non-T-Bone starting formation always ends in a Line. In particular, a Mini-Wave Box ends in a Two-Faced Line, and Tandem Couples end in a One-Faced Line. Trail Off is a Cross Peel Off. EN: 348
Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, run (180° směrem ke středu své formace) & a veer out. Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem). Výchozí A Non-T-Bone formace končí vždy v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 348

Peel & Trail [A2] (Lee Kopman 1966):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Trail Off. A Mini-Wave Box ends in a Wave; Tandem Couples end in a One-Faced Line. EN: 346
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Trail Off. Mini-Wave Box končí ve Wave; Tandem Couples končí ve One-Faced Line. CZ: 346

Peel To A Diamond [C2] (Bill Trench 1973):
From an applicable 2 x 2 or "Z". Leaders Peel Off as Trailers Extend if necessary and Hinge. Ends in a Diamond. EN: 723
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Extend v případě potřeby and Hinge. Končí v Diamond. CZ: 723

Single Peel Off [C4]:
From a Couple or Mini-Wave. U-Turn Back by turning away from your partner. EN: 724
Z formací Couple a Mini-Wave. U-Turn Back směrem od partnera. CZ: 724

Peel The Deal [C4] (Vic Andrews 1963):
From a Mini-Wave Box, Tandem Couples, or applicable "Z". As one movement, Leaders Peel Off and Roll and Step Ahead as Trailers follow the Leaders in Tandem (i.e., Step Ahead, Peel Off, & Roll). Ends in a Single Double Pass Thru (Zero Tag) formation. Cheat: Tandem 3/4 Out. EN: 725
Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off & Roll and Step Forward, Trailers jdou za Leader jako při Cloverleaf. Končí ve formaci Single Double Pass Thru (Zero Tag). CZ: 725

CALLERLAB definition for Peel Off

Choreography for Peel Off

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/peeloff.php?level=PLUS&language=czech&action=edit
19-May-2024 04:43:02
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL