Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Peel Off [Plus]
   (Howard Liffick 1962)
Plus:     

Jazyk:
  
  
  
  
   view (admin)

Z vhodných formací 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a z formace "Z".

Jako jeden pohyb Leaders flip 180° směrem od středu formace čtyř tanečníků a krok dopředu v případě potřeby. Trailers krok dopředu v případě potřeby a U-Turn Back směrem od středu formace čtyř tanečníků.

Non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line.

Poznámky:
  • Výraz 'krok dopředu v případě potřeby' znamená, že můžete udělat krok dopředu, aby koncová formace byla vystředěná a kompaktní, se všemi tanečníky na pomyslné čáře procházející středem původní výchozí formace. To znamená, že non-T-Bone výchozí formace vždy končí v Line, a T-Bone výchozí formace obvykle končí v Diamond.
  • Všichni se točí o 180° směrem od středu formace čtyř tanečníků. To je důležité v případě, že caller řekne Roll [Plus]. Po Peel Off mohou všichni dělat Roll. Naše definice používá výraz 'jako jeden pohyb...' právě proto, aby mohli všichni dělat Roll.
  • Z non-T-Bone výchozí formace se po dokončení figury chytněte za ruce s dalšími tanečníky v Line of 4. Chytejte svého budou partnera za ruku hned, jak je to možné (když zazní Peel Off, tak Leaders mohou hned dát ruku za sebe svou vnější ruku a Trailers dát před sebe křížem svou vnitřní ruku a chytnout se).
  • Leaders se stanou Ends, Trailers se stanou Centers.

Z R-H Mini-Wave Box:

 
 
před
Peel Off
 po
Z Tandem Couples:

 
 
před
Peel Off
 po
Z L-H "Z":

 
 
před
Peel Off
 po
Z R-H "Z":

 
 
před
Peel Off
 po
Z T-Bone 2 x 2:
(používáno na C1 a výše)

 
 
před
Peel Off
 po

Více poznámek:
  • Figura Peel Off může být také vnímána jako 1/4 Out; As Couples Roll.
  • Figura Peel Off může být také callerována z formací, ve kterým nejsou aktivní tanečníci v boxu. Například z formace Twin Diamonds může zaznít povel Points Peel Off. V takovém případě se jako referenční bod používá střed čtverylky. Jinými slovy představte si, že jste v boxu, jehož střed je ve středu čtverylky.

Points Peel Off:

 
 
před
Points Peel Off
 po

Peel The Top [Plus] (Melvin Roberts 1973): Z vhodných formací 2x2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers krok dopředu; všichni Fan The Top. Končí ve Wave.

Trail Off [A2] (Jim Gammalo 1962): Z vhodné formace 2 x 2 (obvykle Mini-Wave Box nebo Tandem Couples) a "Z". Jako jeden pohyb Leaders krok dopředu, pokud je potřeba, run (180° směrem ke středu své formace) & a veer out. Trailers krok dopředu, pokud je potřeba and Trade (pokud se koukají stejným směrem, míjejí se levým ramenem). Výchozí A Non-T-Bone formace končí vždy v Line. Konkrétně Mini-Wave Box končí v Two-Faced Line, Tandem Couples končí ve One-Faced Line.

Peel & Trail [A2] (Lee Kopman 1966): Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Trail Off. Mini-Wave Box končí ve Wave; Tandem Couples končí ve One-Faced Line.

Peel To A Diamond [C2] (Bill Trench 1973): Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off, Trailers Extend v případě potřeby and Hinge. Končí v Diamond.

Single Peel Off [C4]: Z formací Couple a Mini-Wave. U-Turn Back směrem od partnera.

Peel The Deal [C4] (Vic Andrews 1963): Z vhodných formací 2 x 2 a "Z". Leaders Peel Off & Roll and Step Forward, Trailers jdou za Leader jako při Cloverleaf. Končí ve formaci Single Double Pass Thru (Zero Tag).

CALLERLAB definition for Peel Off

Choreography for Peel Off

Comments? Questions? Suggestions?Page translated by David Tesař.

 
Plus:     

https://www.ceder.net/def/peeloff.php?level=PLUS&language=czech
17-June-2024 03:04:32
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL