Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Parallelogram Formation [C2]
   (Norm Poisson 1977)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Parallelogram är en offset 2 x 4 som typiskt har följande form:

 
Härifrån...   eller härifrån...
 
Tänk att du arbetar här.

De Parallelograms som visas ovan har vad som kallas en 50% offset, eftersom de två 1 x 4 är förskjutna relativt varandra med hälften av sin totala längd. Det är den vanligaste typen av Parallelogram. Var emellertid uppmärksam på att en Parallelogram kan vara 25%, 75%, eller 100% offset.

25% offset
75% offset
100% offset
När du gör ett call från en Parallelogram, gör callet som om de två 1 x 4 vore ihopskjutna till en normal uppställning.

Parallelogram Acey Deucey

 
   
före
Parallelogram Acey Deucey
  (tänk att du är här)  efter
Parallelogram Checkmate The Column

 
 
före
Parallelogram Checkmate The Column
 efter

På C2, begränsar callern i allmänhet Parallelogram callen till lätta call som inte är shape-changers. Om det givna callet är en shape changer (dvs, du kan inte sluta på samma uppsättning 'footprints' eftersom den ursprungliga 2 x 4 har roterat 90°), behåll då skiljelinjen och den riktning formationen är förskjuten. Se Appendix A för en diskussion om Shape-Changing.

Parallelogram Recycle

 
 
före
Parallelogram Recycle
 efter

Notera att i diagrammen ovan finns det totalt 12 positioner både före och efter.

Ibland (men definitivt inte alltid), kan det vara nödvändigt att justera till en 'normal' uppställning (genom att ta bort offset), gör det givna callet & justera sedan tillbaka för att behålla den ursprungliga skiljelinjen och förskjutningsriktningen. I själva verket finns det en del caller och dansare som tycker att man alltid skall göra så. Vi håller inte alls med eftersom det är besvärligt, klumpigt och tar tid att dansa. Huruvida man skall ta bort offset eller inte före ett givet call är ett callberoende (och dansarberoende) beslut. För ett call som Parallelogram In Roll Circulate, behöver du inte ta bort någon offset. 'Footprints' ändras inte, trafikmönstret är klart för alla dansarna och In Roll Circulate är inte något långt, komplicerat call att fundera ut. Emellertid för ett call som Parallelogram Magic Transfer The Column, finns det inte något sätt att utföra callet utan att ta bort offset. Detta är analogt med In Your Block Walk & Dodge kontra In Your Block Square Chain The Top. I det första fallet, gör callet och arbeta direkt till 'footprints' på den distorderade formationen.; i det andra fallet, börja med med den distorderad formationen, gå gradvis över i en normal uppställning, avsluta callet och justera tillbaka till 'footprints' på den distorderade formationen.

Se också

CALLERLAB definition for Parallelogram Concept

Choreography för Parallelogram Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/parallelogram.php?language=sweden
18-June-2024 07:43:34
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL