Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Offset Column | Line | Wave Formation [C2]
   (upphovsman okänd)
C2:     

Språk:
  
  
  
  
  
   view (admin)

En Offset FORMATION är en formation som har delats upp i två lika sub-formationer som har förskjutits en viss bit relativt skiljelinjen.

En Offset Column ser ut så här:

 
 
Om du är här...   arbeta som om du vore här.
Offset (Parallel) Columns ser ut så här:

 
   
(12-Matrix)
Offset Columns
(50% offset)
 (16-Matrix)
Offset Columns
(100% offset)
  I båda fallen,
arbeta som om du vore här.
En Offset Line | Wave ser ut så här:

 
 
Om du är här...   arbeta som om du vore här.
Offset (Parallel) Lines | Waves ser ut så här:

 
   
(12-Matrix)
Offset Lines | Waves
(50% offset)
 (16-Matrix)
Offset Lines | Waves
(100% offset)
  I båda fallen,
arbeta som om du vore här.

Vid Offset Lines | Waves, bör dansarna närmast mitten sträcka ut handen framåt eller bakåt (om möjligt) för att ta handfattning med dansarna bredvid i sin distorderade Line. Detta hjälper till att identifiera vem som arbetar med vem.

JÄMFÖR FÖLJANDE

 
Detta är startformationen
för var och en av de följande:
 
 
efter
Offset Columns Circulate
 efter
Offset Waves Circulate

Andra formationer kan också vara offset:

 
 
Offset Diamonds  tänk att du är här
 
 
Offset Butterfly  tänk att du är här

På C2, begränsar sig callern i allmänhet till enkla Offset FORMATION call som inte är shape-changers. Om det givna callet är en shape changer (dvs, du kan inte sluta på samma 'footprints' eftersom den ursprungliga 2 x 4 har roterat 90°), behåll då samma skiljelinje och riktningen som formationen är förskjuten. Se Appendix A för en diskussion om Shape-Changing.

Se också

CALLERLAB definition for Offset Waves/Lines/Columns Concept

Choreography för Offset Column | Line | Wave Formation

Comments? Questions? Suggestions?
 
C2:     

https://www.ceder.net/def/offsetclw.php?level=C2&language=sweden
25-July-2024 09:04:25
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL