Printer friendly version 
 Square Dance Resource Net  (Home)ArticlesCallers and CuersClubsEventsResourcesChoreographyMusicLyricsCeder Chest Definition BooksCeder Square Dance System  (CSDS)Square Rotation Program  (SQROT)Vic Ceder - Square Dance CallerDefinitions of square dance calls and conceptsMore square dance DefinitionsLists of square dance calls and conceptsFrequently Asked QuestionsSquare dance linksLos Olivos Honey BeesBande DéssineesChocolate BarsBeanie BabiesPokémon Trading CardsSend us feedback
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
Definitions of Square Dance Calls and Concepts
 
 
 Definitions Main Page  |  FAQ  |  Ceder Chest Definition Books  |  Multilingual  |  administrator     
 Index -->  All Levels  |  Basic and Mainstream  |  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Def2 
 Definitions (Text Only) -->  Plus  |  A1  |  A2  |  C1  |  C2  |  C3A  |  C3B  |  C4  |  NOL  |  Old Calls  |  Experimentals 
 Dancing and Studying Hints  |  Tagging Calls  |  Calls with Parts  |  Shape Changing  |  Types of Distortions 
Find call: 

Mirror Concept [C3B]
   (Vic Ceder)
All levels:     

Språk:
  
  
  
  
  
  
   view (admin)

Mirror CONCEPT åstadkoms genom att utföra definitionen på det givna callet och byta ut:
  • Höger mot vänster och vice versa; och
  • Beau mot Belle och vice versa.

Vid något tillfälle där du normalt skall passera med höger axel, passera med vänster axel och vice versa. Vid något tillfälle där du normalt skulle använda höger hand, använd vänster hand och vice versa. Vid något tillfälle där Beaus skall göra något, skall Belles göra det istället och vice versa.

Mirror Swing Thru: Left Swing Thru
Mirror Flutter Wheel: Reverse Flutter Wheel
Mirror Here Comes The Judge: Sock It To Me
Mirror Tag The Line: Passera med vänster axel istället för med höger axel
Mirror Slide Thru: Left Pass Thru; Boys 1/4 Left medan Girls 1/4 Right
Mirror Wheel & Deal: (från en One-Faced Line): Beau Couple går framför

   
före
Mirror Wheel & Deal
  halvvägs  efter

När man gör Mirror versionen av ett call där två dansare hamnar på samma position (såsom en udda Tally-Ho) ta vänster hand istället för höger hand! Mirror CONCEPT är överordnat regeln om höger hand vid samma position regeln.

Kommentar: Orden Left och Reverse har traditionellt använts för att indikera Mirror (t.ex, Left Swing Thru, Reverse Flutter Wheel) men deras användning är inkonsistent. Dansaren vet inte helt vad som menas när någonting som "Left Circle By" callas. Skall man Circle Left den första givna fraction och sedan Left Touch nästa givna fraction? Eller, eftersom man normalt rör sig åt vänster på en Circle By, skall man Circle Right den första fraction? Reverse kan också betyda "In Reverse Order", "Rewind", eller ha någon annan betydelse ("Reverse Stack The Line": ursprungliga Trailers istället för Leaders går över till R-H!). Om vi bara hade valet att använda Left eller Reverse, vad skulle Mirror versionen av Shake & Rattle heta? Mirror versionen av Shakedown kallas Left Shakedown och Mirror versionen av Reverse Split Swap kallas Split Swap! Mirror CONCEPT skapades för att bli av med dessa tvetydigheter.

Tips: Om du kan föreställa dig att du dansar i ett rum med speglar och utför ett call normalt, så kommer din spegelbild att dansa Mirror versionen av detta call.

Vanliga missuppfattningar: En Mirror Pass The Ocean är inte en Pass The Sea. En Mirror Pass The Ocean har en Pass Thru med vänster axel medan Pass The Sea har en Pass Thru med höger axel.

Notera: För många call, är Mirror versionen av callet samma som callet självt. Till exempel, en Mirror Scoot Back är en Scoot Back (eftersom definitionen för Scoot Back inte blandar in Beaus|Belles eller Left|Right); På samma sätt, om man börjar från en Wave, är Mirror Spin The Top samma som Spin The Top.

Mirror Circle By fraction By fraction | anything [C3B]: Från Facing Couples. Circle Right den första givna fraction och Step To A Left-Hand Wave; Arm Turn den andra givna fraction eller gör anything callet. Detta call har historiskt varit känt som Reverse Circle By.

   
före
Mirror Circle By 1/4 By 1/4
 efter
Circle Right 1/4 och
Step To A L-H Wave
 efter
Arm Turn 1/4
(klart)

Mirror Recycle [C3B]: Från Facing Couples. Belles Extend och U-Turn Back åt vänster medan Beaus Dodge till Belles ursrungliga startposition och Veer Right. Slutar i en L-H Wave. Historiskt känt som Reverse Recycle.

 
före
Mirror Recycle
 efter

Mystic CONCEPT [C4]: Centers arbetar Mirror och alla gör det givna callet. Om callet innebär att Centers slutligen arbetar med ursprungliga Outsides, så fortsätter callet på det normala sättet (dvs.,de ursprungliga Centers arbetar inte längre Mirror). I detta fall vore det bättre om callern sa Initially Mystic.

Choreography för Mirror Concept

Comments? Questions? Suggestions?
 
All levels:     

https://www.ceder.net/def/mirror.php?level=master&language=sweden
16-April-2024 23:29:09
Copyright © 2024 Vic Ceder.  All Rights Reserved.
full URL